Legala handboken

När man är ute på sociala medier, håller på med ett projekt i skolan eller planerar en föreläsning för elever så är det inte alltid lätt att hålla reda på vad man får och inte får göra på internet. Legala handboken heter en webbsida som hjälper till att reda ut begrepp och regler och har skapat en digital guide i internetdjungeln för lärare och elever. Det är en bra rekommendation för alla lärare och elever att läsa handboken för det underlättar att veta vilka regler som gäller.
Legala handboken

PEDAGOGISKT CAFÉ – en inspirationsträff om digitalt lärande

Tisdagen den 3/3 kl. 15.30 – 17.00 i caféet, matsalen läroverket.
Vi tänker oss en plats för frågor om lärverktyg, produkter, tankar och erfarenheter på en mängd olika områden, alla relaterade till skola och skolnytta. Du kan här över en kopp kaffe och en macka få lyssna till korta presentationer med tips från andra lärare om hur man kan arbeta digitalt med eleverna och undervisningen!

På agendan:
* Roligare presentationer – Prezi
* 3D i Klassrummet
* Gleerups digitala läroböcker
* Att skapa egna Youtube-filmer och publicera till mina elever
* ”Symbaloo”

* ”Kahoot”

Anmälan för beräkning av fikabröd och platser senast 27/2-15Vi bjuder på fikat! Anmälan via mail till: skolitcenter@edu.karlskrona.se (Glöm inte ange om du vill ha kaffe eller te.)

Välkomna!

Boktips!

Arbeta formativt med digitala verktyg av Patricia Diaz

Bra bok som kopplar formativt lärande till digitala verktyg. Bra upplägg som tar dig igenom ett formativt arbetssätt:
1. Tydliggöra och skapa förståelse för lärandemål
2. Ta fram belägg för och synliggöra lärande
3. Återkoppling som utvecklar lärandet
4. Eleverna som resurs till varandra
5. Elever som ansvarar och äger sitt eget lärande.

Bra beskrivningar. Kopplat till forskning. En mängd digitala verktyg presenteras.

arbeta-formativt-med-digitala-verktygArbeta formativt med digitala verktyg

Här kan du titta på en föreläsning med Patricia!

Framtidens läromedel Syd 2015 18-19 Mars

Framtidens Läromedel

Har du utmaningar med att hitta rätt digitala läromedel för din undervisning? Vill du få konkreta tips på verktyg som engagerar eleverna och skapar resultat?

Framtidens läromedel är en konferens som förläggs varannan gång i södra Sverige och varannan i Stockholm. Denna gång är den i Malmö (18-19 mars), vilket gör att det kanske är lite lättare för oss i Karlskrona att delta. Konferensen är en mötesplats för alla inom skolan som är intresserade av innovativa läromedel. 25 erfarna och inspirerande pedagoger ger dig verktygen att gå från en traditionell lärarroll till en digital pedagog.

Du kan läsa mer på deras webbsida och Facebook under framtidenslaromedel.