februari 2015

You are browsing the site archives for februari 2015.

Tisdagen den 3/3 kl. 15.30 – 17.00 i caféet, matsalen läroverket. Vi tänker oss en plats för frågor om lärverktyg, produkter, tankar och erfarenheter på en mängd olika områden, alla relaterade till skola och skolnytta. Du kan här över en kopp kaffe och en macka få lyssna till korta presentationer med tips från andra lärare om hur man …

Continue reading PEDAGOGISKT CAFÉ – en inspirationsträff om digitalt lärande

Arbeta formativt med digitala verktyg av Patricia Diaz Bra bok som kopplar formativt lärande till digitala verktyg. Bra upplägg som tar dig igenom ett formativt arbetssätt: 1. Tydliggöra och skapa förståelse för lärandemål 2. Ta fram belägg för och synliggöra lärande 3. Återkoppling som utvecklar lärandet 4. Eleverna som resurs till varandra 5. Elever som …

Continue reading Boktips!

Har du utmaningar med att hitta rätt digitala läromedel för din undervisning? Vill du få konkreta tips på verktyg som engagerar eleverna och skapar resultat? Framtidens läromedel är en konferens som förläggs varannan gång i södra Sverige och varannan i Stockholm. Denna gång är den i Malmö (18-19 mars), vilket gör att det kanske är …

Continue reading Framtidens läromedel Syd 2015 18-19 Mars