IT är sjunde saken att ta hänsyn till vid lektionsplanering. Läs vilka sex som kommer före.

Håkan Fleischer, som är verksam som forskare och föreläsare i Jönköping, har skrivit ett intressant och tänkvärt inlägg på hans företags blogg där han beskriver vikten av att inte glömma bort lärandet i arbetet med eleverna. Han menar på att IT i svensk skola är en fantastisk väg att förverkliga pedagogiska mål, men att IT-frågan måste komma in på rätt sätt och på rätt plats i planeringen av undervisningen. Klicka på ”IT är sjunde saken…” så kommer ni till Håkans blogginlägg,