Google migrering

I Google finns det möjlighet att flytta filer mellan olika Google-konton genom att göra en migrering mellan t.ex. sitt privata google-konto och ett konto i Google Apps For Education (GAFE). För elever som slutar och tar studentexamen eller lärare som ska börja arbeta i GAFE är detta ett bra sätt att få med sina filer från ett annat google-konto. I Youtube-klippet nedan visas instruktionerna för hur man går tillväga för att göra en migrering.