Nyheter i Google Classroom

Hej! Igår fick vi veta att Google under de närmaste veckorna kommer att göra flera uppdateringar i Classroom. Här är några uppdateringar som kommer att göras:

– En kalenderintegration: Det kommer att skapas en kalender för att dina klasser i Google kalender. Alla uppgifter med inlämningsdatum och tid kommer att automatiskt att läggas till i din klasskalender och hållas aktuell. Du kommer att kunna visa din kalender inifrån Classroom eller på Google Kalender och manuellt kunna lägga till händelser som t.ex. studiebesök eller andra aktiviteter.

– Återanvända uppgifter/meddelande: Du kommer att kunna återanvända uppgifter, meddelanden eller frågor från någon av dina classrooms eller från ett classroom som du underisar i, vare sig det är från förra året eller i förra veckan. När du väljer vad du vill kopiera, kommer du att kunna göra ändringar innaan du lägger upp det igen i ditt classroom.

– Hålla eleverna engagerade med frågestyrda diskussioner: Du kommer att kunna ställa frågor till din klass och tillåta eleverna att diskutera genom att svara på varandras svar (om du sparat den inställningen att eleverna får göra inlägg och kommentera). T.ex. kan du lägga in en video och be eleverna att svara på en fråga om filmen eller skicka en artikel och be dem skriva ett stycke som svar.

– Flytta inlägg: Om du t.ex. vill att eleverna ska komma ihåg ett äldre inlägg så kan du flytta det och lägga det högre upp i flödet.

– Långsiktiga projekt: När du skapar ett långsiktigt projekt med eleverna så får du snart möjligheten att skapa uppgifter som inte har ett förfallodatum.

– Bifoga ett Google formulär från Drive: Du kommer snart att kunna bifoga ett Google formulär från Drive till ett meddelande eller en uppgift och få en länk i Classroom för att enkelt visa svaren.

Som ni ser så sker det hela tiden uppdateringar i Googles appar och många av de uppdateringarna som görs är baserade på önskemål från lärare som använder GAFE runt om i världen. Har ni synpunkter på eller önskemål om funktioner i Classroom, maila oss era synpunkter/önskemål med en beskrivning så ska vi föra det vidare till Google.

Läs mer: http://techcrunch.com/2015/08/24/google-classroom-gets-an-update-ahead-of-new-school-year/

 

Voice Record Pro 7

Som svensk- och engelsklärare, upplever jag att det ibland är ett gissel att få eleverna till att läsa skönlitteratur. Att locka med spännande intriger, ”cliffhangers” eller liknande, fungerar ofta men inte på alla elever. I en av mina kurser, svenska 2, har vi detta läsår jobbat med lästemat ”Dystopier”. Eleverna fick välja var sin roman att läsa som läxa och för att de skulle kunna jämföra dystopiska drag, läste vi gemensamt utdrag ur flera andra dystopier. Jag ville prova att försöka öka lusten till läsandet hos eleverna och tänkte att det skulle bli lättare för dem att ta till sig texterna, om de även fick dem auditivt. Med hjälp av appen ”Voice Record Pro 7” Voice Record Pro 7-2som laddas ner gratis i AppStore, var det väldigt smidigt att spela in ljudfiler som jag därefter sparade i Google Drive.

Voice Record Pro 7-3De sparades automatiskt i en mapp på min enhet, som sedan enkelt kunde delas med eleverna.

Voice Record Pro 7-1Enligt elevernas utvärdering efteråt, tyckte de alla att det hade varit positivt med ljudfilerna. En del ville läsa texten ”som vanligt”, men de flesta lyssnade på ljudfilen samtidigt som de följde med i texten. Vi ordnade till slut olika ”läsgrupper” och i den grupp som ville lyssna och läsa samtidigt, spelade vi upp ljudfilen med hjälp av ljudsystemet i klassrummet. På så sätt kunde de lyssna i grupp och hjälpas åt med eventuella ord som de inte förstod. Det uppstod även en del spontana  diskussioner under lyssnandet, om till exempel teman eller olika dystopiska drag som jämfördes med andra verk; en interaktion som blev en oväntad bonus! Ett tydligt exempel på hur eleverna kunde aktiveras som läranderesurser till varandra. Projektet avslutades sedan genom att eleverna fick skriva essäer, i vilka ett gemensamt tema skulle analyseras ur två eller fler källtexter. Ett intressant och roligt projekt, inte minst för mig :-).

/Maria von Melen