Grammarly

grammarly
Bild hämtad från @grammarly på twitter.com

Grammarly är ett stavnings- och grammatikverktyg i engelska som hjälper till att få stavningen och grammatiken på rätt plats i dina engelska texter och när du surfar på webben. Grammarly hjälper dig med när du t.ex. surfar på webben, mailar eller är inne på någon social media. När man skrivit en text i Google dokuments så kan man kopiera och klistra in texten i Grammarly som då kontrollerar texten mot eventuella stavnings- och grammatiska fel.

Här nedan finns exempel på vad som ingår i verktyget Grammarly.

★ En kontextuell stavningskontroll – rättstavade ord som används i fel sammanhang upptäcker Grammarly, t.ex. felaktig användning av lose/loose , affect/effect, lie/lay, there/their/they´re, och många fler vanliga förvirrande ord.

★ En grammatikkontroll – Grammarly skannar din text för korrekt användning av mer än 250 avancerade grammatiska regler.

★ En förbättring av ordförrådet – förbättrar dina meningar med Grammarlys ordval som ger förslag som passar bättre för innehållet i ditt dokument.

★ Oavsett användningsområde för ditt skrivande, anpassar Grammarly sig till dina behov och stil.

Grammarly finns som tillägg till Chrome och kan hämtas i Chrome webstore eller via denna länk, https://goo.gl/7KtXM8. Verktyget finns som gratisvariant och för att få det att fungera så behöver man skaffa sig ett gratiskonto och logga in. En liten knapp dyker upp i högra hörnet i Chrome som visar att verktyget är tillagt pch man kan se om man är inloggad. Klickar man på den lilla knappen så får mant.ex. mer information om ord man stavat fel eller vilka grammtiska misstag man gjort.

Det ska vara lätt att kopiera rätt!

Det ska vara lätt för den som jobbar i skolan och förskolan att lagligt kunna kopiera och dela copyrightskyddat material. Därför har kommunen tecknat Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. A och O är att lärare och andra som berörs av reglerna i Skolkopieringsavtalet känner till och respekterar de regler som överenskommits. Information om vad som får kopieras finns om ni klickar på bilden.IMG_0113

Inläsningstjänst

Sedan några veckor tillbaka så har skolorna tillgång till verktyget Inläsningstjänst, vilket innebär att eleverna erbjuds en möjlighet till att lyssna på sina läromedel i ett inläst format. Eleverna kan lyssna på sina läromedel via en dator eller genom en app på en smartphone eller surfplatta. För att kunna utnyttja tjänsten får eleven ett användarnamn och ett lösenord av sin lärare.

Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska skolan erbjuda en undervisning som visar hänsyn och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den stora fördelen med inläsningstjänst är att eleverna får den möjligheten att ta till sig kunskap på samma nivå som sina kamrater. Ett inläst läromedel ska ses som ett alternativ för de elever som har svårt att hantera tryckt text, eller som ett pedagogiskt alternativ för alla elever och det viktiga är inte hur man tar reda på fakta (läser eller lyssnar), det viktiga är att man faktiskt kan ta till sig kunskapen.

Som en hjälp vid introduktionen och användandet av inläsningstjänst så har jag skapat två filmer som visar hur man använder verktyget Inläsningstjänst. Den ena filmen visar utifrån en dator och den andra som en app och i detta fall en iPhone.

Film om inläsningstjänst med dator

Film om inläsningstjänst som app

Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Stefan Pålsson driver Omvärldsbloggen där han skriver om IT i skolan och har nyligen gjort ett läsvärt inlägg om OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection. Rapporten bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012 och handlar om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och infrastruktur i skolan för att elevernas kunskaper och förmågor ska utvecklas. It är helt enkelt ingen quickfix.

Läs hela inlägget här: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2015/09/15/vad-kravs-for-att-dra-nytta-av-it-i-undervisningen/