Göra podcast

Vad är en podcast?

podcast
Bilden är hämtad från www.studentilinkoping.se

Man kan med enkla ord säga att podcast är ett sätt att visa upp sina skrivna berättelser genom att spela in dem som ljudfiler som sedan andra kan lyssna på. Det är samtidigt en muntlig redovisning där man som lärare kan styra vad eleven ska prata om samtidigt som de får träna sig i att skriva manus, förebereda sig inför inspelningen genom att t.ex. skriva upp stödord samt hur man ska spela in sin podcast och ev. redigera den i efterhand.

Varför ska man göra en podcast?

Som en anledning till varför man kan använda säg av podcasts i skolan så står kan man bland annat läsa i det centrala innehållet för retorikkursen i svenska att man ska arbeta med:

Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Som lärare kan man göra podcast från sina genomgångar eller inför sina lektioner. Det är ett alternativ till flippat klassrum om man som lärare inte känner för att spela in sig själv på film, för här är det endast rösten som spelas in. En podcast kan ge de elever som har svårt att följa med på genomgångarna i skolan, en chans att lyssna på den inför eller i efterhand för att på så sätt ta till sig kunskaperna från lektionen. Eller att man spelar i en intressant diskussion man ska ha med sina elever och sedan dela den med andra.

Hur gör man en podcast?

När man bestämt sig för att göra en podcast så är det viktigt att sätta ett tydligt mål med sin uppgift! Bra funderingar att ställa sig innan man kör igång med arbetet är; Vad vill jag få ut av arbetet? Ska den publiceras och var eller är det bara klasskamraterna som ska lyssna på det? Var tydlig från början i planeringen med eleverna, så att alla är medvetna om att den publiceras om ni bestämmer er för det. Är någon elev obekväm med att publicera sin podcast så ska man som lärare respektera deras önskemål. När målet är satt och man ska komma igång med arbetet så bör man tänka på att använda ett verktyg som man känner sig bekväm med. Mobilens röstinspelning fungerar för att göra enklare podcasts. Den finns en annan röstinspelningsapp till mobilen som en gästbloggare tipsade om här på bloggen och det är Voice Record Pro 7. Appen är gratis och vill manslippa reklamen så kostar den 30kr). Längre ner i inlägget finns fler alternativ.

När ni nu ska börja spela in så testa lite att spela in med lite olika inställningar först innan ni kör igång så att ni hittar den inställning som passar er bäst. Försök gärna hitta ett rum med mattor, gardiner eller annat som dämpar ljudet en aning. Välj hellre att använda en extern mikrofon eller hörsnäckorna till mobilen istället för datorn inbyggda mikrofon för då slipper ni få med en massa annat ljud som datorns mikrofon snappar upp.

Antingen ni spelar in podcasten i Voice Record Pro 7, Audacity eller annat ljudinspelningsprogram så finns möjligheten att publicera podcasten i Soundcloud, Youtube eller endast spara den i er drive för att sedan dela mappen med den/de som ska lyssna på den.

Lycka till!

Olika verktyg för podcasts (informationen av verktygen är hämtad från http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/ikt-i-skolan-del-26-podcast/).

Audacity

Audacity http://audacity.sourceforge.net/

För Windows, Mac, Linux. Gratis, open source. Du laddar hem Audacity till din dator.  Förutom att spela in ljud går det bl a att konvertera ljud mellan många olika format och att redigera ljud. Det finns även inbyggda effekter, t ex ändra hastigheten, lägga på eko mm. Länk till funktioner som finns i Audacity.http://audacity.sourceforge.net/about/features Ett program som har stor kapacitet.

Garage Band2

Garageband Om du jobbar med mac finns podcast som ett alternativ i Garageband. På iPad kan du spela in ljud i Garageband som du sen kan använda i en podcast.

Huffduffer https://huffduffer.com/

Skapa egen podcast, länka till ljudfiler på nätet. Du skapar ett konto för att komma igång.

mp3mymp3_sound_recorder_logo

mp3mymp3 www.mp3mymp3.com/

Spela in ljud och spara som mp3 eller wav-format. Du laddar hem programmet till din dator. För PC. Freeware.

PodOmatic

PodOmatic www.podomatic.com

500mb ingår gratis. Publicera dina podcasts. Du kan även kombinera ljud och bilder i det som de kallar minicasts. 

soundcloud_logo

Soundcloud https://soundcloud.com/

Dela dina ljud. 3 timmars ljudlagring ingår gratis. Går enkelt att dela ljud till sociala medier. Finns även som app.

Podbean http://www.podbean.com/ En betaltjänst som man kan testa innan man börjar betala.   

VozMe

vozMe http://vozme.com/ Talsyntes online, d v s du skriver en text som tjänsten gör om till tal. Tyvärr bara på engelska, spanska, italienska och ett par språk till (tyvärr inte svenska). Man kan välja manlig eller kvinnlig röst. Lättanvänd.  

Spreaker www.spreaker.com/ Skapa ett konto och kom igång med att skapa eller lyssna på andras podcasts.

blubrry www.blubrry.com/ Ett podcastnätverk där du kan skapa podcasts eller lyssna på andras. Kräver att du skapar ett konto.

Easypodcast www.easypodcast.com/ För Windows eller Linux. Verktyg för publicering av podcast. Du laddar ner Easypodcast till din dator.

iTunes har en stor samling med podcasts. Du kan även lägga till dina podcasts där.

Gratis musik du kan använda i din podcast

PartnersInRhyme www.partnersinrhyme.com/ Innehåller musik som inte kräver royalty för att användas.

Incompetech http://incompetech.com/music/royalty-free/collections.php Innehåller musik som du kan använda gratis.

 

Här kan du hitta fler digitala verktyg om du är intresserad av att skapa en podcast http://alternativeto.net/browse/search?q=podcast

 

Konkreta tips på arbetsgång från tanke till färdig produkt (på engelska) www.wikihow.com/Start-Your-Own-Podcast

 

 

 

 

Sammanfattning från VIP 2015

 V – Verklighetsanpassning, I – IKT & interaktion, P – Pedagogik & personlig utveckling

IMG_0212
Förvaltningschef Göran Palmér hälsade besökarna (som valde att sitta långt bak i salen) välkomna. Foto: Micael Söderström

För andra året i rad arrangerades VIP-dagen för personalen på Karlskronas kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningen. Syftet med dagen var att inspirera pedagogerna till att på olika sätt använda digitala verktyg i undervisningen samt att ge en inblick i hur den digitala utvecklingen påverkar samhället och skolan. Eftersom majoriteten av eleverna och lärarna på de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona har tillgång till en egen enhet av något slag blev årets tema EN TILL EN – VAD HÄNDER SEN? Schemat för dagen var fullt av intressanta föreläsningar och seminarier och vi tror att många av besökarna fick en hel del inspiration och tips att ta med sig tillbaka till undervisningen.

Joachim Thornström som driver webbplatsen skolappar.nu fick inleda dagen och han berättade om hur modern teknik kan användas för en förbättrad undervisning och vikten av att skapa relevanta uppgifter för eleverna. Joachim gick igenom olika faktorer som bidrar till att en lärare blir framgångsrik i sin undervisning och betonade vikten av elevernas delaktighet och relationen mellan lärare och elev. Förtroende, engagemang och deltagande var tre ord som Joachim framhävde som viktiga inom skolan. Vidare gav han oss inspiration inför resten av VIP-dagen genom att berätta om olika tankar och idéer som han snappat upp under sina möten med pedagoger. Här visade han flera konkreta exempel på hur lärarna kan använda IKT i undervisningen och gjorde kopplingar till relevant forskning för att visa på vikten av att använda sig av modern teknik i arbetet med eleverna.

IMG_0220
Jesper Levallius berättade bland annat om sina erfarenheter med det flippade klassrummet. Foto: Micael Söderström

Jesper Levallius som till vardags är IT-pedagog, IT-konsult och undervisande lärare fokuserade på det flippade klassrummet i sin föreläsning och gav exempel på hur man kan arbeta formativt med digitala verktyg i klassrummet. Jesper gav konkreta exempel och tips hämtade från hans vardag som lärare och visade både på fördelar och nackdelar med att använda digitala verktyg i undervisningen. Jesper betonade vikten av att man som lärare går med med i olika sociala medier, som t.ex. Facebook och Google+  med syftet att få tillgång till information, inspiration och tips från olika pedagogiska grupper. Medlemmarna i dessa grupper skapar tillsammans en enorm erfarenhetsbank och många delar gladeligen med sig av sina erfarenheter och ger tips som på olika sätt kan höja kvalitén på undervisningen.

Dagens sista föreläsning hölls av Kristina Björn som är lärare och ägare av Enrich Education i Falkenberg. Här fick besökarna en inblick i vilka digitala trender som är dominerande i samhället just nu och vilka utmaningar/möjligheter som skolan står inför när den digitaliseras. Digitaliseringen beskrev som en resa i ett föränderligt landskap där såväl karta som vägbeskrivning, färdmedel och packning ständigt utmanas. Något som i sin tur ställer höga krav på förändringskompetens hos såväl resenärerna som den miljö de verkar i.

IMG_0222
Kristina Björn gav oss en inblick i det aktuella forskningsläget inom området skolans digitalisering, olika trender samhället i allmänhet och i undervisning/ lärande i synnerhet. Foto: Micael Söderström

Utöver föreläsningarna av Joachim, Jesper och Kristina fick besökarna på VIP-dagen möjlighet att välja mellan olika seminarier under dagen. Majoriteten av dessa hölls av pedagoger från de olika gymnasieskolorna och hade ett varierande innehåll. Fredrik Bernelf från af Chapmangymnasiet fokuserade på Twitter i sitt seminarie och visade bland annat hur man skapar ett konto, hur man följer andra personer samt vilka fördelar det finns med att använda sig av Twitter i undervisningen. Malin Brindefalk från Fischerströmska gymnasiet visade iPad-appen SVAAPP och hur den kan hjälpa eleverna att stärka sin läsförmåga, läsförståelse, hörförståelse och ordförståelse. Appen innehåller korta berättelser, videoklipp och ordövningar som på olika sätt tränar ovan nämnda förmågor hos eleverna. Lärare och elever kan också skapa sitt eget material som sedan kan delas fritt med andra. SVAAPP riktar sig främst till nyanlända, SFI-elever och elever i grundskolan. Johannes Koch från Ehrensvärdska gymnasiet valde att prata om Prezi på sitt seminarie. Här fick alla seminariedeltagare skapa ett Prezi-konto för att sedan praktiskt gå igenom de olika funktionerna som finns tillgängliga i presentationsverktyget. Ann-Charlott Polskär och Katarina Lidfors från Törnströmska gymnasiet höll i ett workshop-liknande seminarie där deltagarna fick ta del av hur de arbetar med iPads i engelskaundervisningen. Övriga seminarier under dagen var Flippat klassrum, Gleerups, Google Formulär, Google Sites, Google Search, IKT och formativ bedömning, Problemlösning och Pul.

Vi väljer att avsluta med ett citat av Robert John Meehan The most valuable resource that all teachers have, is each other. Without collaboration our growth is limited to our own perspectives.” När skolans digitalisering beskrivs som en resa i ett föränderligt landskap där såväl karta som vägbeskrivning, färdmedel och packning ständigt utmanas tror vi det är oerhört viktigt att vi inte är rädda för att dela med oss av våra framgångar, motgångar och erfarenheter till varandra och på så sätt hjälpas åt i arbetet med förbereda eleverna för att leva och verka i samhället.

Vi tackar alla besökarna och de personer som varit involverade i arbetet med att förbereda och genomföra årets VIP-dag. Vi ses nästa år!

/IKT-pedagogerna

Digitala Coacher i Kalmar

IMG_0235
Foto: Micael Söderström

I måndags åkte IKT-pedagogerna tillsammans med fyra lärare från Törnströmska gymnasiet och af Chapmangymnasiet till Kalmar för ett besök på Jenny Nyströmsskolan. Syftet var att titta på hur skolan arbetar med Digitala Coacher. Alla elever erbjuds att söka till att bli Digitala Coacher, där tanken är att de ska vara med och utveckla den digitala skolmiljön samt vara  en resurs och en hjälpande hand för övriga elever på skolan.

Det blev ett inspirerande besök och vi fick många tankar och idéer med oss hem i bagaget. Vi tror det är viktigt att man på olika sätt tar vara på elevernas kompetens och involverar dem i arbetet med att digitalisera skolan och Digitala Coacher är ett sätt att gör det på. Hur skulle en liknande satsning kunna se ut på de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona?

Vi tackar Jörgen, Dominika och Simon för att vi fick komma!

Vill du veta mer om Digitala Coacher i Kalmar? Klicka på HÄR!

 

Röstinmatning i Google Dokument

Röstinmatning är ett verktyg som ingår i Google dokument, det innebär att du inte behöver installera något tillägg eller liknande eftersom det redan finns under verktyg när du öppnar ett dokument. Det enda man behöver göra är att tillåta att verktyget använder den inbyggda mikrofonen i datorn. Man kan använda röstinmatning om man inte kan skriva eller om man vill testa sitt uttal på olika språk (funktionen har i dagsläget stöd för över 40 olika språk). För att snabbt aktivera röstinmatningen när du är inne i ett Google Dokument trycker du på Ctrl + Shift + S på ditt tangentbord (Cmd + Shift + S  för Mac). 

Röst (1)

Såhär startar du röstinmatingen i Google Dokument.

Google Keep

Google Keep

Skriv ned dina tankar direkt och dela dem med familj och vännerkeepIphone-3

  • Skriv ned dina tankar direkt och dela dem med familj och vänner. Tala in ett röstmeddelande och transkribera det automatiskt. Fotografera en affisch, ett recept eller ett dokument så kan du enkelt spara det där du vill eller söka efter det senare.

Spara det du tänker på

  • Lägg till anteckningar, listor och foton i Keep. Har du bråttom? Spela in ett röstmeddelande så transkriberar Google Keep det åt dig och du kan enkelt hitta det senare.

Dela dina idéer med familj och vänner

  • Nu kan du enkelt planera överraskningsfester med andra genom att dela anteckningar i Keep och samarbeta med andra i realtid.

Hitta snabbt det du behöver

  • Organisera snabbt dina anteckningar genom att färggkoda och lägga till etiketter – och återgå till det du höll på med. Om du behöver hitta något som du har sparat gör du bara en enkel sökning.

Alltid inom räckhåll

  • Keep fungerar på mobilen, surfplattan och på datorn. Allt du lägger till synkroniseras på alla dina enheter. På så sätt har du alltid dina tankar och idéer nära till hands.