Hjälper skolan eleverna att möta framtiden?

Lästips! Stefan Pålsson har skrivit ett  intressant inlägg på Omvärldsbloggen om hur IT och digitala medier i undervisningen långsamt börjar bli en del av skolans vardag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Bland annat tas så kallade 21st Century Skills upp, ett begrepp som under de senaste tio åren blivit allt vanligare i den internationella utbildningsforskningen och som syftar till de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som eleverna behöver för att kunna leva och verka i det moderna samhället. Du hittar inlägget i sin helhet HÄR.