Digital inspirationsdag

Vill du vara med och utveckla innovativa lärresurser? Är du nyfiken på hur du kan förnya ditt arbetssätt med nya digitala resurser? Ser du möjligheter i att möta människor och utbyta erfarenheter?

Välkommen på Digital Inspirationsdag – en halvdag på Kreativum Science Center med intressanta seminarium, spännande workshops för pedagoger, lärare, ikt-pedagoger, skolledare, företag och forskare som brinner för att utveckla lärande och nyttja digitala möjligheter. Målet är att du ska få nya insikter och kontakter som praktiskt kan användas i ditt arbete. Medverkan är kostnadsfri.

Anmäl dig genom att klicka här!Att göra och uppleva

 • Prova 15 nya edtech lösningar som är med i EdTest och som du kan testa kostnadsfritt tillsammans med dina elever. EdTest är en unik möjlighet för samarbete mella skola och nya edtechlösningar och programmet körs nu för tredje gången
 • Besök Kreativums Maker-truckoch lära dig hur den kan vara en resurs för programmering på din skola
 • Programmera Mbots och lär mer om globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030, antagen av FN. 
 • Besök utställningen och prata med representanter från läromedelsförlag och edtechföretag
 • Kreativums nya Astronomiutställning som precis öppnat

Inspireras och lär

 • Digital kompetens som en del av alla ämnen, Frida Monsén, författare, föreläsare och lärare
 • Att använda VR i utbildning, Högskolan i Kristianstad
 • Så arbetar vi med AR i undervisningen, Lunds Kommun
 • Tillämpad programmering inom språkundervisning, med guldäpplenominerade Fredrik Frippe Johansson, Knut Hahnskolan i Ronneby
 • Att använda 3D i undervisningen, med guldäpplenominerade Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, Norrevångskolan i Karlshamn
 • Innovation och entreprenörskap – hur gör man. En praktisk workshop med Högskolan i Kristianstad

Programmet för dagen utvecklas fortlöpande och nya programpunkter presenteras påwww.edtechsoutheast.se/#di 

Programmet är skapat för att passa deltagare, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.  Parallella presentationer och workshops gör att du kan anpassa programmet efter dina behov och önskemål.

Vill du vill du köra en presentation eller workshop och dela erfarenheter med kollegor i regionen? 

Kontaktperson: Ija Åberg, Kreativum Science Center, ingegerd.aberg@kreativum.se

Digitaliseringen skapar nya krav på lärande och samtidigt nya möjligheter för hur vi lär och lär ut. Edtech Southeast Sweden är ett samverkanskluster som verkar för digitalisering av utbildning och lärande. Vi skapar en miljö där användare i skolor och andra organisationer tillsammans med lösningsföretag och forskare samskapare nya edtech lösningar. Edtech är ett internationellt samlingsnamn för Educational Technology, dvs teknik för lärande och administration av lärande. Mer information  www.edtechsoutheast.se

Kreativum besökte Kättilsmålaskolan

På dagordningen stod WeDo 2.0 programmering

Full fart på programmeringen!

Kreativums pedagoger inledde med en kort orientering kring programmering. Därefter visades det fysiska materialet som finns i WeDo 2.0; motor, hub och sensorer samt byggdelarna i materialet. Sedan följde en genomgång av mjukvaran i datorn för den första av de båda modellerna som vi valt att arbeta med; Forskningsterrängbilen Milo.

Eleverna fick sedan en genomgång av själva programmeringsmiljön, som består av enkel blockprogrammering. Deras första uppdrag var att arbeta parvis med att konstruera modellen enligt instruktioner i mjukvaran och därefter programmera ett första rörelsemönster för terrängbilen.

Nästa uppdrag från Kreativums pedagoger var att utmana eleverna att skapa egen programmering för att lösa givna “problem”. Det var nu fritt fram för eleverna att programmera utifrån egna kreativa idéer. Möjlighet fanns nu att även testa att sätta olika villkor i sensorerna, men tidsbrist gjorde att inte alla hann så långt.

Efter ungefär halva tiden fick eleverna återigen en ny utmaning i form av en ny modell och nya uppdrag. Här fanns även möjlighet att arbeta med repetition av rörelse/lopp, men återigen hann inte alla komma så långt i programmeringen.

Tycker du att detta låter som en spännande övning för dina elever?

Kunskapsförvaltningen har avtal skrivet med Kreativum som omfattar årskurs 5 med temapaketet WeDo 2.0. Ett besök på Kreativum med temapaket per klass och år är utan avgift.

Kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun betalar bussresorna.
Bokning av bussar sker genom förvaltningen, kontakta Lova Necksten eller Gabriella Ströman.

Årskurs 7-9 kan delta i RoboCup Junior.
Läs mer om vad Kreativum Science center i Karlshamn kan erbjuda i sin verksamhet.

Taggar: , , ,

Starta terminen med en spännande utflykt!

Skolklasser i årskurs 4 och 5 erbjuds båttur till Mjölnareholmen för att få uppleva öns spännande historia och öka kunskaperna om världsarvet. Eleverna deltar i en kreativ workshop tillsammans med skådespelare, bildpedagog och dramapedagog.
Utflykter sker vecka 36-37 och är gratis inklusive busstransport till båten. Båten avgår från och ankommer till Handelshamnen vid Aspöfärjan.

Läs mer och boka på intranätet.

Taggar: , ,

Skolverket erbjuder konferenser om tillämpad programmering

Varför ska elever lära sig programmering? Och hur kan du använda programmering i de ämnen som du undervisar i?

Få svaren och inspireras på våra konferenser om tillämpad programmering i september. Se programmet och information om anmälan genom att klicka på respektive ort:
Malmö
Arlanda 
Stockholm
Umeå 
Göteborg

Taggar: , ,

Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan

Digitala verktyg är ett av många pedagogiska verktyg, och det är viktigt att förskolan använder dem på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande. Här finns några förslag på hur du kan arbeta med digitala verktyg, tjänster och medier i förskolan.

Fyra aspekter av digital kompetens

Skolverket beskriver fyra aspekter av digital kompetens.

 • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
 • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
 • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

De fyra aspekterna löper genom skolsystemet från förskolan, genom grund- och gymnasieskolan till vuxenutbildningen, men har olika karaktär beroende på barnens, elevernas eller de vuxenstuderandes ålder och kunskaper. Ett barn i förskolan kan förstås inte förstå hur man förhåller sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt på samma sätt som en gymnasieelev kan, men man kan lägga grunden till en förståelse och ta tillvara barnens intresse.

De fyra aspekterna är inte helt åtskilda utan har många beröringspunkter och går in i varandra. Sammantaget ger de en bild av vad adekvat digital kompetens kan vara. Läs mer på Skolverkets sida:
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan

Taggar: , ,

Alla kan skapa – låt dig inspireras

Ett bra tips för er som använder en eller flera iPads i skolan. På följande länkar kan du se utökade möjligheter för dig som lärare att använda elevernas skaparglädje i alla ämnen.

Till Alla kan skapa hör en lärarguide som hjälper lärarna att utnyttja elevernas skaparglädje i alla årskurser genom roliga aktiviteter som fördjupar elevernas lärande. Den innehåller idéer till projekt i matematik, naturvetenskap, läs- och skrivkunnighet, historia, samhällskunskap och kodning.

De har även lagt in betygsskalor som hjälper dig att utvärdera elevernas arbete på varje område. Eleverna kan använda musik för att minnas en ekvation bättre, göra filmer som återskapar viktiga historiska händelser eller illustrera förändringar av arkitekturen i en stad genom teckningar.
De har även lagt in betygsskalor som hjälper dig att utvärdera elevernas arbete på varje område. Eleverna kan använda musik för att minnas en ekvation bättre, göra filmer som återskapar viktiga historiska händelser eller illustrera förändringar av arkitekturen i en stad genom teckningar.

Ladda ner lärarguiden: Alla kan skapa (Every One Can Create)

När du har läst den finns det många områden som du sedan kan jobba vidare med. Några exempel ser du nedan, du hittar dem och mycket mer på Itunes.

 • Everyone Can Create Video
 • Everyone Can Create Music
 • Everyone Can Create Photo
 • Everyone Can Create Drawing


Taggar: , , , , , ,

Kostnadsfria kurser som fortbildning i digital kompetens

Internetstiftelsen erbjuder just nu ett antal kurser som fortbildning i digital kompetens till alla pedagoger utan kostnad. Läs mer om utbudet här.

Det finns också möjlighet att kostnadsfritt boka in Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsning och Digitala lektioner som föreläsare. Kristina har under lång tid arbetat med frågor som rör digital undervisning, källkritik och upphovsrätt. Perfekt för skolor som vill få inspiration och fortbildning.
Läs mer.

Internetstiftelsen erbjuder också ett stort antal Digitala lektioner kostnadsfritt.

Taggar: , , , ,

Scratch Day

En workshop om programmering

Den 14 maj firas Scratch Day och Internetstiftelsen kör då några workshops som kan vara intressanta att följa.

Scratch Day sker i maj varje år och firar blockprogrammeringsspråket som används för att lära ut programmering till barn, bland annat i Internetstiftelsens Digitala lektioner. Tisdagen den 14 maj är det dags för Internetstiftelsens egen Scratch dag. Du kan följa den live på YouTube
via Goto 10:s Youtubekanal.

Mellan 13.30 och 15.00 ordnar de en praktisk workshop för högstadielärare i matematik eller teknik. Där får du lära dig hur du kan använda Scratch och Javaskript för att utveckla elevernas kunskaper i matematik och programmera tekniska system. Workshopen leds av Mikael Tylmad som skrivit flera böcker om programmering och utsetts till Årets pedagog i Webbstjärnan.

Klockan 15.30-17.30 följer ett spännande panelsamtal där Mikael Tylmad, Lisa Söderberg och Måns Jonasson diskuterar hur man ska komma igång med programmering i skolan och varför det tar tid i uppstarten.

Båda dessa evenemang sker hos Internetstiftelsen och Goto 10 på Hammarby kaj 10D i Stockholm. 
Om du vill delta på plats kan du göra anmälan här.

Taggar: , , ,

En digital vecka på Sunna

Patrik Abramsson arbetar som förstelärare i årskurs 6 på Sunnadalskolan där alla elever har tillgång till en egen Chromebook. Han berättar om vad som kan ske en vanlig vecka på skolan.

Vi använder oftast Google Classroom som “uppgiftscentral” för vad eleverna ska göra, oavsett om uppgiften är analog eller digital. I Classroom för aktuellt ämne finns sedan antingen en länk till uppgiften eller en instruktion på vad som ska göras. Det blir lätt för alla att hålla ordning och reda på sin skolvecka.

Svenska
Min kollega Maja, som undervisar i Svenska, testade sina elever i portalen Legilexi.
De fick genomföra ett webbaserat test på ca 60 – 80 minuter, som prövar av elevernas styrkor och svagheter inom kategorierna
AVKODNING – SPRÅKFÖRSTÅELSE – LÄSFÖRSTÅELSE – FOKUS NÄSTA STEG.
Det ger såklart inga exakta svar på vad eleverna kan men en god fingervisning.

Stöd av inläsningstjänsten (ILT)
De elever som får väldigt låga resultat i Legilexi har ofta stor nytta av inläsningstjänsten (ILT).
Där ger du som lärare dina elever tillgång att lyssna på läroböckerna. Elever kan med enkelhet logga in och lyssna från vilken enhet som helst t.ex i sina mobiler när de är hemma. Våra elever med annat modersmål har såklart ofta svårt med läs och språkförståelsen. Att då kunna ge dem möjligheten att lyssna till läromedel både på t.e.x arabiska och svenska samt läsa i den fysiska boken ger dem en rimlig chans att faktiskt kunna hänga med i undervisningen på ett språk de egentligen inte fullt ut behärskar.

Du hittar ILT bland verktygen i Google

Matematik
På Sunnadalskolan har vi Gleerups digitala läromedel under en prövotid.

Efter att jag och kollegan Inger arbetat igenom böckerna MatteBorgen A och B, får eleverna nu repetera de delar de vill/behöver bli bättre på. De flesta gör det digitalt i Matematikportalen. Fördelen med matematikportalen är att det alltid finns pedagogiska filmer som hjälper eleverna att förstå uppgiften när du som lärare inte hinner eller om eleverna vill träna hemma. Läromedlet bygger på individualisering och är helt adaptiv. När eleverna svarar på frågor inne i Supertränaren anpassas frågornas svårighetsgrad efter elevernas svar. Det betyder att om eleven besvarar frågorna rätt så ökar svårighetsgraden på uppgifterna och om eleven svarar fel så sänks svårighetsgraden och eleven får lättare frågor. Nackdelen är att det tar ett par lektioner innan läromedlet hittar rätt svårighetsgrad för varje elev.

Ett annat trevligt inslag är årets MatteMaraton som öppnade 1:e Maj. Just nu placerar vi oss på en stolt 6:e plats.

SO
Denna månad jobbar vi med de fem stora världsreligionerna.
Här har jag och min kollega Anders gjort det enkelt för oss och låter eleverna delvis jobba självständigt med de artiklar och frågor som finns i det digitala läromedlet. Eleverna skickar in svaren direkt i Gleerups digitala läromedel men även via Google Classroom. 

Samverkan mellan skola och näringsliv

Mostafa Hassan är lärare på spelprogrammet på Thörnströmska gymnaiset och har tillsammans med sina elever deltagit i ett projekt där de har utvecklat en app som hjälp för anställda inom kommunen.

För ett år sedan startades ett större samarbete mellan Karlskrona kommun och spelprogrammet på Törnströmska gymnasiet. Elever fick möjligheten att delta i ett riktigt projekt och utveckla en applikation som skulle användas på riktigt. Eleverna motiveras dels av tanken att det de producerar faktiskt kommer användas på riktigt men också att känna på hur det är att vara ett företag och ha kunder. Mats Hellman (verksamhetsutvecklare) kunde skapa ytterligare motivations-kickar genom att agera som kund, och låta eleverna presentera sina framsteg på ett professionellt sätt.

Med tanke på att förra årets projekt visade sig vara ett väldigt bra sätt att motivera elever samt prova tillämpa kommunens öppna data så startades ett nytt projekt detta år.

I år utvecklar eleverna en applikation som ska kunna effektivisera administrationsdelar i kommunhuset (Ruthensparre). Appen visar kommunhusets lokaler och möjliggör för användaren att tilldela lokalerna bl.a. medarbetare och inredning. Tanken är att applikationen ska kunna användas för att ta reda på vilka bohag som behöver köpas in samt ge en enklare överblick över var medarbetare sitter.

Eleverna använder sig av flera digitala verktyg i detta arbete, såväl verktyg för själva programmeringsdelen som verktyg för planering och kommunikation.

Google kalkylark används för utveckling och underhållning av produkten. För att efterlikna företag så mycket som möjligt använder vi en iterativ metod för systemutveckling som heter Scrum (läs mer om Scrum här: https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum).

En komponent i Scrum handlar om att skriva upp all funktionalitet som produkten bör innehålla i rutor/kort (en funktionalitet per ruta) och sedan tilldela varje person en del rutor som ska implementeras inom en bestämd tid. Se en del av kalkylarket nedan:

Ett annat superbra verktyg vi använder oss av i både små- och stora projekt är draw.io. Verktyget kan användas för att skapa diagram och flödesscheman. Tanken med detta verktyg är att se till att alla i gruppen förstår hur flödet och strukturen i applikationen ska fungera innan kod produceras. Detta för att se till att tid inte slösas på att skriva kod som till slut ändå inte kommer komma till användning.

Prova verktyget på: https://www.draw.io/

Ruthensparre-appen som eleverna utvecklar förhåller sig till viss del av följande struktur (skapad i draw.io):

/Mostafa Hassan, lärare på Thörnströmska gymnasiet

Taggar: , , ,
Top