Animerad film om samhällets påverkan

Mostafa Hassan jobbar som lärare på Thörnströmska gymnasiet och berättar hur han på ett lite annorlunda sätt har jobbat med sina elever kring demokrati, åsikter och värderingar.

I mitt klassrum försöker jag visa att demokratiska värderingar är viktiga. Det innebär inte att jag jämt går runt och pratar om demokrati, utan för mig handlar det om att inkludera vissa element i undervisningen som man kanske inte alltid tänker på, som till exempel att ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i diskussioner där de kan få inflytande i sitt eget lärande samt lära sig att motivera sina åsikter. Ett annat exempel är att arbeta med grupparbeten då de får lära sig hur det fungerar att arbeta tillsammans med andra, att vi är bra på olika saker och att vi tillsammans kan uppnå saker som vi aldrig trodde var möjliga med den kunskap som vi själva besitter i dagsläget.

På vår skola (Törnströmska gymnasiet) arbetar personalen i fokusgrupper för att utveckla olika delar av verksamheten. Rektorn, i samråd med personal, identifierar behov och tillsätter en grupp därefter som ska ta fram förslag till förändring/utveckling för att utveckla verksamheten. När en musiklärare som är ansvarig för fokusgruppen om integration frågade om mina elever i animation 2 skulle kunna göra en kortfilm för att visualisera hur man kan påverkas av omgivningen tyckte jag att det var en fantastisk idé!

Projektet handlade om åsikter och värderingar, och hur vi formas utefter vår omgivning. Vi har alla varit barn, vi föddes inte med en massa värderingar. Vi formas av bl.a. föräldrar, vänner och samhället. Ibland kan det vara bra att reflektera över varför man tycker som man gör.

Jag ville att eleverna, i så stor utsträckning som möjligt, skulle komma på själva berättelsen själva, vilket krävdes flera iterationer/upprepning av idéutveckling eftersom att de fick vissa begränsningar för sina kortfilmer. Eleverna använde ett 3D-program (Blender 3D) för att modellera samt animera karaktärerna och ett redigeringsprogram (After Effects) för att sätta ihop och klippa i filmen.

Klassen delades in i två grupper med sex elever i varje grupp, där varje gruppmedlem hade olika ansvarsområden. För att tydliggöra dessa och underlätta arbetsprocessen rekommenderade jag dem att använda applikationen Trello, som fungerar utmärkt för just detta ändamål. Se exempel nedan:

Trello skapar stora förutsättningar för eleverna att dela upp arbetet samt att göra det tydligt för sig själva och varandra hur mycket de gjort och vilket som är kvar. Det gör det dessutom enklare i planeringsprocessen. Trello har många fler funktioner som exempelvis möjligheten att kommentera, delge uppgifter till medlemmar, och etikettera uppgifterna. Läraren kan bjudas in till Trello-tavlan och genom det få en bra översikt över hur det går för eleverna.

Eleverna gillade att arbeta med projektet och hade gärna fortsatt arbeta med det. Flera uttryckte att uppgiften var meningsfull på grund av att det inte bara var en uppgift för att lära sig animationstekniker, utan innehöll något djupare och att lärandet av animationsteknikerna kom på köpet.

Se elevernas animationer här:

Elevernas egna beskrivning av film 1:

“Animationen visar att alla föds lika, och följer två motsatta familjer som uppfostrar ett barn vars åsikter och olikheter växer fram över tid och bokstavligt talat, formar dem…”

Klicka här för att se hela filmen.Beskrivning av film 2:

Robotar som konstrueras i samma fabrik och erhåller olika egenskaper och förmågor får olika arbetsuppgifter när de väl är redo att börja arbeta. Vissa favoriseras på grund av vilka egenskaper de besitter, men hur ser robotarnas insida ut?

Klicka här för att se hela filmen.

/Mostafa Hassan, lärare Thörnströmska gymnasiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.