daniellyckman

Internet och internetanvändningen blir alltmer än självklar del av våra elevers vardag och skolgång enligt en studie från Stiftelsen i Sverige (IIS). Det är tredje året de genomför en sådan här studie över svenska skolelevers internetvanor. Själva grundtanken bakom denna studien är att ta reda på hur elever beskriver sin internetanvändning i vardagen och i …

Continue reading Eleverna och internet 2015

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast…Daniel är vaken! Det är en mysig, och samtidigt en pirrande känsla att vandra i af Chapmangymnasiets korridorer när allt är nedsläckt …

Continue reading Midvinternattens köld…