Hjälper skolan eleverna att möta framtiden?

Lästips! Stefan Pålsson har skrivit ett  intressant inlägg på Omvärldsbloggen om hur IT och digitala medier i undervisningen långsamt börjar bli en del av skolans vardag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Bland annat tas så kallade 21st Century Skills upp, ett begrepp som under de senaste tio åren blivit allt vanligare i den internationella utbildningsforskningen och som syftar till de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som eleverna behöver för att kunna leva och verka i det moderna samhället. Du hittar inlägget i sin helhet HÄR.

Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Stefan Pålsson driver Omvärldsbloggen där han skriver om IT i skolan och har nyligen gjort ett läsvärt inlägg om OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection. Rapporten bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012 och handlar om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och infrastruktur i skolan för att elevernas kunskaper och förmågor ska utvecklas. It är helt enkelt ingen quickfix.

Läs hela inlägget här: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2015/09/15/vad-kravs-for-att-dra-nytta-av-it-i-undervisningen/

 

IT är sjunde saken att ta hänsyn till vid lektionsplanering. Läs vilka sex som kommer före.

Håkan Fleischer, som är verksam som forskare och föreläsare i Jönköping, har skrivit ett intressant och tänkvärt inlägg på hans företags blogg där han beskriver vikten av att inte glömma bort lärandet i arbetet med eleverna. Han menar på att IT i svensk skola är en fantastisk väg att förverkliga pedagogiska mål, men att IT-frågan måste komma in på rätt sätt och på rätt plats i planeringen av undervisningen. Klicka på ”IT är sjunde saken…” så kommer ni till Håkans blogginlägg,