Uppdatering Google Classroom iPad/iPhone

Appen för Google Classroom till iPad/iPhone har uppdaterats! Läraren kan nu skapa frågor och starta klassdiskussioner direkt via appen, snabbare inläsning av kurs-, uppgifts-, inläggs- och frågevyerna. Väntande privata meddelanden sparas när man öppnar ett nytt betygsutkast och eleverna kan växla mellan olika konton när de delar något till Classroom via andra appar på sin iPad/iPhone.

För dig som vill lära dig hur Google Classroom fungerar på en iPad finns en guide (på engelska) nedan. Förhoppningsvis uppdateras den med de nya funktionerna inom kort.

The Google Classroom iPad App User Guide for Teachers!

classroom

Google Keep

Google Keep

Skriv ned dina tankar direkt och dela dem med familj och vännerkeepIphone-3

  • Skriv ned dina tankar direkt och dela dem med familj och vänner. Tala in ett röstmeddelande och transkribera det automatiskt. Fotografera en affisch, ett recept eller ett dokument så kan du enkelt spara det där du vill eller söka efter det senare.

Spara det du tänker på

  • Lägg till anteckningar, listor och foton i Keep. Har du bråttom? Spela in ett röstmeddelande så transkriberar Google Keep det åt dig och du kan enkelt hitta det senare.

Dela dina idéer med familj och vänner

  • Nu kan du enkelt planera överraskningsfester med andra genom att dela anteckningar i Keep och samarbeta med andra i realtid.

Hitta snabbt det du behöver

  • Organisera snabbt dina anteckningar genom att färggkoda och lägga till etiketter – och återgå till det du höll på med. Om du behöver hitta något som du har sparat gör du bara en enkel sökning.

Alltid inom räckhåll

  • Keep fungerar på mobilen, surfplattan och på datorn. Allt du lägger till synkroniseras på alla dina enheter. På så sätt har du alltid dina tankar och idéer nära till hands.

Kopiera och dela skyddat material i kommun, landsting och region

Skolkopieringsavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samtliga kommuner, landsting och regioner har tecknat Skolkopieringsavtal.
Avtalet mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gäller lärares och elevers kopiering för undervisning inom utbildning och pedagogisk verksamhet som kommunen, landstinget eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan. Frågan om vad som får läggas i en lärplattform behandlas också av regelverket.

Mer information om vad lärare och elev får kopiera och dela finns på dessa två länkar.

http://www.bonuscopyright.se/pages/AvtalKommunalaSkolor
http://www.bonuscopyright.se/atlas/faq/index.php?faq=grund-gymnasie

Nyheter i Google Classroom

Hej! Igår fick vi veta att Google under de närmaste veckorna kommer att göra flera uppdateringar i Classroom. Här är några uppdateringar som kommer att göras:

– En kalenderintegration: Det kommer att skapas en kalender för att dina klasser i Google kalender. Alla uppgifter med inlämningsdatum och tid kommer att automatiskt att läggas till i din klasskalender och hållas aktuell. Du kommer att kunna visa din kalender inifrån Classroom eller på Google Kalender och manuellt kunna lägga till händelser som t.ex. studiebesök eller andra aktiviteter.

– Återanvända uppgifter/meddelande: Du kommer att kunna återanvända uppgifter, meddelanden eller frågor från någon av dina classrooms eller från ett classroom som du underisar i, vare sig det är från förra året eller i förra veckan. När du väljer vad du vill kopiera, kommer du att kunna göra ändringar innaan du lägger upp det igen i ditt classroom.

– Hålla eleverna engagerade med frågestyrda diskussioner: Du kommer att kunna ställa frågor till din klass och tillåta eleverna att diskutera genom att svara på varandras svar (om du sparat den inställningen att eleverna får göra inlägg och kommentera). T.ex. kan du lägga in en video och be eleverna att svara på en fråga om filmen eller skicka en artikel och be dem skriva ett stycke som svar.

– Flytta inlägg: Om du t.ex. vill att eleverna ska komma ihåg ett äldre inlägg så kan du flytta det och lägga det högre upp i flödet.

– Långsiktiga projekt: När du skapar ett långsiktigt projekt med eleverna så får du snart möjligheten att skapa uppgifter som inte har ett förfallodatum.

– Bifoga ett Google formulär från Drive: Du kommer snart att kunna bifoga ett Google formulär från Drive till ett meddelande eller en uppgift och få en länk i Classroom för att enkelt visa svaren.

Som ni ser så sker det hela tiden uppdateringar i Googles appar och många av de uppdateringarna som görs är baserade på önskemål från lärare som använder GAFE runt om i världen. Har ni synpunkter på eller önskemål om funktioner i Classroom, maila oss era synpunkter/önskemål med en beskrivning så ska vi föra det vidare till Google.

Läs mer: http://techcrunch.com/2015/08/24/google-classroom-gets-an-update-ahead-of-new-school-year/