Pocket – en fantastisk tjänst för lärare och elever

Jag tycker att jag ganska ofta hamnar i situationer där jag ser saker på Internet som jag vill läsa men inte hinner just nu eller saker som jag vill spara. Ett tag gjorde jag så att jag mailade bra saker till mig själv men efter att jag hittade Pocket så slipper jag det. Pocket är en webbtjänst som man kombinerar med en applikation man kan ladda ned på telefonen och ett tillägg man använder i Chrome.

Hur fungerar det?
Säg att du sitter på Twitter och skummar igenom flödet. Då ser du plötsligt en Tweet som är intressant. I Chrome klickar jag på Pocket-knappen som finns under Tweeten.Pocket
I appen på telefonen så finns istället Pocket som ett ”skicka till”-alternativ.IMG_3417

Sitter du på din dator och ser en intressant webbsida som du vill läsa senare så klickar du enkelt på Pocket-ikonen i Chrome.

Fördelen jämfört med bokmärken är att du kommer åt ditt pocketkonto från alla enheter, oavsett var du är eftersom det är en webbtjänst. Du kan alltså hitta en intressant sida på kvällen som du vill läsa på arbetet dagen efter eller tvärtom. För eleverna som till exempel arbetar med gymnasiearbetet och samlar mycket information är det ett enkelt sätt att få allt samlat på samma ställe och att det inte försvinner om datorn kraschar.

Hur gör man?
Börja genom att gå in på https://getpocket.com och logga in med ditt Gafe-konto eller skapa ett nytt konto. När du loggat in med Gafe får du skapa ditt konto (”Sign up with this email”). När du väl är inloggad så klickar du på ”Learn how to add content to pocket” och får då möjligheten att installera tillägget till Chrome. När installationen är klar får du också en se hur enkelt det är att spara ner en sida.

Om du har en smartphone eller iPad så rekommenderar jag att du laddar ner appen som är gratis och loggar in med ditt Gafe-konto även där. Då kommer du åt ”Skicka till”-funktionen i de flesta andra apparna.

/Fredrik Bernelf

Voice Record Pro 7

Som svensk- och engelsklärare, upplever jag att det ibland är ett gissel att få eleverna till att läsa skönlitteratur. Att locka med spännande intriger, ”cliffhangers” eller liknande, fungerar ofta men inte på alla elever. I en av mina kurser, svenska 2, har vi detta läsår jobbat med lästemat ”Dystopier”. Eleverna fick välja var sin roman att läsa som läxa och för att de skulle kunna jämföra dystopiska drag, läste vi gemensamt utdrag ur flera andra dystopier. Jag ville prova att försöka öka lusten till läsandet hos eleverna och tänkte att det skulle bli lättare för dem att ta till sig texterna, om de även fick dem auditivt. Med hjälp av appen ”Voice Record Pro 7” Voice Record Pro 7-2som laddas ner gratis i AppStore, var det väldigt smidigt att spela in ljudfiler som jag därefter sparade i Google Drive.

Voice Record Pro 7-3De sparades automatiskt i en mapp på min enhet, som sedan enkelt kunde delas med eleverna.

Voice Record Pro 7-1Enligt elevernas utvärdering efteråt, tyckte de alla att det hade varit positivt med ljudfilerna. En del ville läsa texten ”som vanligt”, men de flesta lyssnade på ljudfilen samtidigt som de följde med i texten. Vi ordnade till slut olika ”läsgrupper” och i den grupp som ville lyssna och läsa samtidigt, spelade vi upp ljudfilen med hjälp av ljudsystemet i klassrummet. På så sätt kunde de lyssna i grupp och hjälpas åt med eventuella ord som de inte förstod. Det uppstod även en del spontana  diskussioner under lyssnandet, om till exempel teman eller olika dystopiska drag som jämfördes med andra verk; en interaktion som blev en oväntad bonus! Ett tydligt exempel på hur eleverna kunde aktiveras som läranderesurser till varandra. Projektet avslutades sedan genom att eleverna fick skriva essäer, i vilka ett gemensamt tema skulle analyseras ur två eller fler källtexter. Ett intressant och roligt projekt, inte minst för mig :-).

/Maria von Melen

Padlet som en plätt!

EmiliaJag undervisar i samhällskunskap och historia på af Chapmangymnasiet och använder Padlet en hel del på mina lektioner. Ett exempel är när eleverna ska brainstorma kring ett nystartat moment eller projekt. Ibland använder vi det vid grupparbeten och då får varje grupp dela med sig av sin planering för att klassen ska få en översiktsbild av vad varje grupp kommer ta upp och redovisa om. Jag har även använt Padlet som ”frågebord” där eleverna kan lägga upp frågor när de inte hänger med i undervisningen, kanske är det någon i klassen som vet svaret och då kan hen svara direkt. Jag skulle beskriva Padlet som en interaktiv anslagstavla och funkar till väldigt mycket. Man kan lägga upp klipp, bilder och text vilket gör att man kan variera användningsområdet i oändlighet. Min senaste Padlet är kopplad till Polenutbytet som börjar den 12:e april  och i den kan eleverna skriva vilka förväntningar de har på utbytet.

/Emilia Otterstam

polen