Efter sommaren!

Hej!

Efter sommaren kommer vi att lansera denna sidan igen och vårt mål är att använda denna blogg till att diskutera digitalisering i skolan samt ge tips på verktyg, appar och andra program som kan vara till nytta i undervisningen!

Vi ses efter sommaren!

Riksdagens rapport – Digitaliseringen i skolan

Igår släpptes rapporten Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i undervisningen. Syftet med rapporten har varit att skapa en översikt av forskningsrön och andra resultat inom området. Översikten visar att användningen av digitala verktyg i undervisningen har gett effekter på elevernas resultat men att det endast finns ett fåtal studier där effekterna kunnat isoleras. Ökad motivation, ökat engagemang och ökat intresse för studierna hos eleverna anges som positiva effekter, vilket sannolikt kan leda till bättre studieresultat. Dock innebär en ökad användning av digitala verktyg fler utmaningar för lärarna när det kommer till att hantera klassrum och disciplin. Fler distraktioner, risk för ökat tempo och ökad stress för elever och lärare anges som negativa effekter. Slutsatsen är att digitala verktyg i sig ger ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Digitala verktyg kan göra nya pedagogiska arbetssätt möjliga men detta ställer i sin tur krav på organisation, resurser och kompetens, därav blir IT-användningen i skolan alltmer en ledningsfråga. Forskning visar att om skolledare är tydliga och aktiva i integrationsprocessen har genomförandet bättre förutsättningar att lyckas.

Hela rapporten kan du läsa HÄR!

 

 

 

Nationell IT-strategi för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Skolverket lämnade den 27 april ett förslag på en strategi för skolans digitalisering till regeringen som gäller för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.  Strategin innehåller förslag som syftar till att alla elever och all personal ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle och Skolverkets vision är att de digitala verktygen och resurserna ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. För att detta ska bli verklighet krävs det att rektorer och lärare får kompetensutveckling samt att det finns tillgång till datorer eller surfplattor på skolan. Genom de insatser som föreslås i strategin hoppas man kunna nå ovan nämnda vision år 2022 (strategin kommer att gälla 2017–2022 om regeringen fattar beslut om den).

Läs hela IT-strategin HÄR!

Vi är på gång…

Vi är på gång med projektet Digitala coacher!

Vi lanserade projektet i slutet av januari och när ansökningstiden gick ut i början av mars så hade 48 elever sökt från de tre skolorna som ska delta i projektet. Det är en bra siffra med tanke på att det är första året vi kör projektet. Nu är planeringen av utbildningarna av våra digitala coacher i gång för fullt och vi hoppas kunna börja med utbildningarna i april/maj. Återkommer med mer information när vi närmar oss kick-off!

DCKKGLOGGASVART

Skolverket vill stärka den digitala kompetensen i skolan.

Skolverket fick den 9 juli 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor (grund och gymnasieskolan och motsvarande skolformer). Syftet är att utveckla och stärka utbildningen för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas maximalt. Alla områden i skolan påverkas av digitaliseringen, därför kommer allt som sker inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen också att förhålla sig till digitala frågor. Skolverkets genomgång visar att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan, men särskilt viktigt är det att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor.

Följande insatser är tillgängliga från hösten 2016

  • Säker och kritisk användning av nätet (målgruppen är lärare, skolbibliotekarier och annan skolpersonal).
  • Digitala verktyg för lärande (målgruppen är lärare, skolbibliotekarier, och annan skolpersonal).
  • Leda och lära tekniktäta klassrum (målgruppen är lärare).
  • Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering (målgruppen är rektorer och skolledare).

Vill du veta mer? Du hittar redovisningen i sin helhet här!

Safer Internet Day 2016

Idag, den 9 februari, är det Safer internet day – en dag för att uppmärksamma barns och ungas internetanvändning. Safer Internet Day är en årligen återkommande dag för att uppmärksamma barns och ungas internetanvändning. Den firas i över hundra länder runt om i världen. Temat för 2016 är Play your part for a better internet.” Safer Internet Day är ett initiativ av det europeiska nätverket Insafe där Statens medieråd och Bris ingår. Tillsammans representerar vi Sverige och driver ett Safer Internet Centre med finansiellt stöd från EU:s Connecting Europe Facility – för en säkrare användning av internet bland barn och unga.
Läs mer om Safer Internet daySID_2016_640x253px

I år sätter Statens medieråd ljuset på barnens viktigaste resurs: föräldrarna och så här säger de om valet av föräldrar som en resurs att fokusera på i år: ”Att vi väljer att fokusera på föräldrar är inte en slump. Våra forskningsrapporter visar att många föräldrar oroar sig för att deras barn ska råka ut för mobbning, hat eller ännu värre saker via internet. Samtidigt upplever en stor del av barnen att föräldrarna inte pratar med dem om deras vardag på nätet. Vi tror att orsaken till att det inte pratas hemma är att det saknas kunskap. Inte hos alla föräldrar, naturligtvis, men hos många. Om man inte riktigt vet hur barnens olika digitala forum fungerar, kan det vara svårt att ta upp samtal kring det på ett avspänt sätt. Nu hoppas vi att du och din organisation vill och kan vara med och sprida vårt nya kunskapspaket till föräldrar.”

Nohate krankningar affisch A4

Det här kan ni göra för att bidra till spridningen av informationen om en ”Safer Internet day” och hur man kan uppmärksamma barns och ungas internetanvändning:

Hashtags i sociala medier

Här är de tags som ni kan använda:
#playyourpart
#iplaymypart
#SID2016
#saferinternetday

Skriv gärna egna inlägg i era egna sociala medier och i andra kanaler.
Dela gärna inlägg som vi lägger upp.

Statens medieråd i sociala medier:

Twitter
Facebook

Safer Internet Day i sociala medier:

Twitter
Facebook

Eleverna och internet 2015

Internet och internetanvändningen blir alltmer än självklar del av våra elevers vardag och skolgång enligt en studie från Stiftelsen i Sverige (IIS). Det är tredje året de genomför en sådan här studie över svenska skolelevers internetvanor. Själva grundtanken bakom denna studien är att ta reda på hur elever beskriver sin internetanvändning i vardagen och i skolan, vad internet används till och hur. Rapporten ”Eleverna och internet 2015” är en fördjupning av undersökningen ”Svenskarna och internet 2015” (som ges ut senare i höst) och baserar sig på den primärdatainsamling som gjordes under första halvåret 2015. Totalt intervjuades 3 200 personer varav 446 var i åldern 11-19 år.

Det resultatet som de fått fram genom visar att eleverna främst använder internet till att söka efter information till sina arbeten i skolan medan de privat till största delen använder internet för att kommunicera med kompisar och att lyssna på musik och kolla på filmklipp.

I rapporten anser iis.se också att skolan har en viktig roll att spela genom att göra användningen av internet som en medveten och integrerad del av skolarbetet. På så sätt skulle man få eleverna att känna sig både kunnig och mer delaktiga i informationssamhället. Det visas även i rapporten att lärarna använder de digitala verktygen främst i sin pedagogiska planering och i administrationen av undervisningen och mindre i undervisningen. De digitala verktygen används mer som ett komplement till andra resurser i undervisningen.

I rapporten anser eleverna att skolan inte diskuterar källkritik och säkerhet på internet i någon större utsträckning samt att de inte får någon ingående information om hur man hanterar informationen som finns på internet .

Slutsatser som iis.se ger är att skolan ska hjälpa eleverna att bli mer medvetna internetanvändare som vet hur man kritiskt granskar och värderar informationen som de möts av dagligen på internet. iis.se menar också att det är först i de senare skolåren som skolan lär eleverna att hantera de redskap och strategier som behövs för att kunna hålla sig kritisk till informationsflödet och att det är alltför sent. Internet används alltmer längre ner i åldrarna och att skolan därför bör föra diskussioner kring användandet redan i de tidigare åldrarna i skolan. De menar också att det är uppenbart att de yngre eleverna har för få redskap för att kunna vara kritisk till den motstridiga informationen de tar del av på internet. Rapporten visar att eleverna, precis som i förra årets rapport, utelämnas till att själva lära sig att hantera internet. Däremot är pedagogernas intryck av hur ett arbete med digitala verktyg tas emot av elever och föräldrar väldigt positiv och att pedagogerna anser sig blivit stärkta i sin yrkesroll genom att använda digitala verktyg.

Hela rapporten i pdf-format finns här: Eleverna och internet 2015

Midvinternattens köld…

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast…Daniel är vaken!

Det är en mysig, och samtidigt en pirrande känsla att vandra i af Chapmangymnasiets korridorer när allt är nedsläckt och det är så tyst överallt så att jag kan höra minsta lilla knäpp i väggarna. Det finns så mycket historia i byggnaden och det är just dessa gamla minnen som jag som historieälskare skulle vilja kunna ta på och få veta mer om vad som hänt i korridorerna under seklen som gått. Det är nästan så att jag hoppas på att jag bakom varje hörn i korridorerna ska få möta personer från byggnadens gamla historia för att få veta mer om dess historia och livet man levde då. IMG_6894

IMG_6896
IMG_6897

Hoppas alla har haft en mysig julhelg och ett skönt jullov hittills även om snön lyser med sin frånvaro. Det är ytterligare några dagar kvar av jullovet innan vårterminen kör igång så det finns fortfarande tid för snön att komma innan skolorna börjar även om väderleksrapporterna ser dystra ut på den fronten. Jag vill önskar er alla Gott Nytt År och en god fortsättning på det nya året!

Mvh Daniel

English Textbook och Google Sites

Hej!

Vi har under många år arbetat fram eget undervisningsmaterial, bland annat för att vi varit mindre nöjda med de läroböcker som finns på marknaden och kände att ingen passade oss och våra program fullt ut. Konsekvensen blev att vi använde flera olika läroböcker och mer och mer började tillverka eget material som vi använde. Detta blev grunden till en egen lärobok i engelska A och B, som sedan reviderades till engelska 5 och 6. Då använde vi den i pappersformat.

eng5textbook

När eleverna fick tillgång till egna datorer och iPads, bestämde vi oss för att digitalisera den och med Micaels hjälp skapade vi en Google Site för hela boken. Eleverna kan enkelt nå läromedlet via en länk under fliken OM i Google Classroom. Detta har varit otroligt lärorikt och inspirerande då vi snabbt kan göra ändringar och revidera materialet allteftersom vi får nya ideér och för att anpassa materialet efter olika elever och elevgrupper och deras önskemål. Nästa steg blir att eleverna ska kunna skriva direkt i läroboken, vid exempelvis hörövningar och grammatik och att de också ska kunna stryka under i texten, göra anteckningar och skriva kommentarer på texter de läst.

/Ann-Charlott Polskär & Katarina Lidfors

Törnströmska gymnasiet

Digitala Coacher i Kalmar

IMG_0235
Foto: Micael Söderström

I måndags åkte IKT-pedagogerna tillsammans med fyra lärare från Törnströmska gymnasiet och af Chapmangymnasiet till Kalmar för ett besök på Jenny Nyströmsskolan. Syftet var att titta på hur skolan arbetar med Digitala Coacher. Alla elever erbjuds att söka till att bli Digitala Coacher, där tanken är att de ska vara med och utveckla den digitala skolmiljön samt vara  en resurs och en hjälpande hand för övriga elever på skolan.

Det blev ett inspirerande besök och vi fick många tankar och idéer med oss hem i bagaget. Vi tror det är viktigt att man på olika sätt tar vara på elevernas kompetens och involverar dem i arbetet med att digitalisera skolan och Digitala Coacher är ett sätt att gör det på. Hur skulle en liknande satsning kunna se ut på de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona?

Vi tackar Jörgen, Dominika och Simon för att vi fick komma!

Vill du veta mer om Digitala Coacher i Kalmar? Klicka på HÄR!