Utbildning

 V – Verklighetsanpassning, I – IKT & interaktion, P – Pedagogik & personlig utveckling För andra året i rad arrangerades VIP-dagen för personalen på Karlskronas kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningen. Syftet med dagen var att inspirera pedagogerna till att på olika sätt använda digitala verktyg i undervisningen samt att ge en inblick i hur den digitala utvecklingen påverkar …

Continue reading Sammanfattning från VIP 2015