Centralt Kunskapsförvaltningen

Lova Necksten
0455-30 52 92, lova.necksten@skola.karlskrona.se
Övergripande utvecklingsarbete inom IKT, förskola. åk F-6 och fritidshemmen


Gabriella Ströman
0455-30 49 98, gabriella.stroman@skola.karlskrona.se
Övergripande utvecklingsarbete inom IKT, åk 7-9 och gymnasiet


Björn Petterson
0455-30 41 97, bjorn.petterson@skola.karlskrona.se
Samordnare med ansvar för dataskyddsfrågor, kommunikationskanaler och systemförvaltare för G Suite


Anders “Kalle” Karlsson
0455-30 48 02, anders.e.karlsson@karlskrona.se
Upphandling av IT-tjänster
Telefoniansvarig


Per Eriksson
0455-30 49 01, per.eriksson@skola.karlskrona.se
Systemförvaltare Edwise