Centralt Kunskapsförvaltningen

Maria Trymell
0455-30 41 70, maria.trymell@skola.karlskrona.se
Övergripande utvecklingsarbete inom IKT.


Gabriella Ströman
0455-30 49 98, gabriella.stroman@skola.karlskrona.se
Övergripande utvecklingsarbete inom IKT


Björn Petterson
0455-30 41 97, bjorn.petterson@skola.karlskrona.se
Samordnare med ansvar för dataskyddsfrågor, kommunikationskanaler och systemförvaltare för G Suite
Upphandling av IT-tjänster


Per Eriksson
0455-30 49 01, per.eriksson@skola.karlskrona.se
Systemförvaltare Edwise