Creative Commons

Syftet med Creative Commons är att ge människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis) ett verktyg. Det görs genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket ska ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.

Fyra villkor

 

Erkännande (Attribution)
by

Villkoret innebär att upphovsman ska erkännas i samband med att verket används, sprids, bearbetas. Villkoret erkännande följer med alla Creative Commons licenserna.

Icke kommersiell (Non-Commercial)
nc

Villkoret innebär att du inte tillåter kommersiell användning av verket. Verk som ligger under villkoret icke-kommersiell får endast användas för icke-kommersiella syften.

Inga bearbetningar (No Derivative Works)
nd

Villkoret innebär att du inte låter någon bearbeta ditt verk.

Dela lika (Share Alike)
sa

Villkoret innebär att du tillåter att andra bearbetar eller bygger vidare på ditt verk. Men om verket bearbetas och den som bearbetat verket vill sprida bearbetningen vidare måste de göra det under samma licens.

Sex licenser

 

CC BY NC ND= Creative Commons Erkännande Icke kommersiell Inga bearbetningar

 • Tillåter spridning och kopierande.
 • Alltid namnge upphovsmannens namn.
 • Får inte använda detta under ett kommersiellt sammanhang.
 • Inga bearbetning får uföras.

 

CC BY NC SA= Creative Commons Erkännande Icke kommersiell Dela lika

 • Får sprida, kopiera och bearbeta
 • Men bara under icke kommersiellt sammanhang.
 • Alltid uppge upphovsmannens namn.

CC BY = Creative Commons Erkännande

 • Man får sprida, bearbeta, ändra och kopiera.
 • Uppger upphovsmannens namn.
 • Licenseras alltid under samma CC licens när det används.

CC BY ND= Creative Commons Erkännande Inga bearbetningar

 • Man får använda, sprida och kopiera.
 • Bearbetningar är förbjudet.
 • Måste alltid licensera under samma licens som upphovsmannen har godkänd.

 

CC BY NC SA= Creative Commons Erkännande Icke kommersiell Dela lika

 • Får sprida, kopiera och bearbeta.
 • Men bara under icke kommersiellt sammanhang.
 • Alltid uppge upphovsmannens namn.

 

CC BY NC = Creative Commons Erkännande Icke kommersiell

 • Sprida och kopiera
 • Alltid ange upphovsmannens namn
 • Man får inte använda verket i kommersiellt sammanhang
 • Man får även inte bearbeta på verket.

All information är hämtad från http://www.creativecommons.se