Digitala lärresurser

I Kunskapsförvaltningen har vi ett antal centrala avtal som våra lärare och elever har tillgång till. Samtliga tjänster ser du listade nedan.

Här kan du se vilka övriga digitala lärresurser som är godkända att använda enligt GDPR.

Claro read- talsyntes
Claro read är en talsyntes för uppläsning av text. Det finns installerat som ett tillägg för alla elever i webbläsaren Chrome och kan även laddas ner som en app till iPad.

Årskurs: F-9 samt gymnasiet
Inloggning: Krävs ej
Lathund och mer info om tillägget hittar du här.

Stava rex- rättstavning
Stava rex är ett rättstavningsprogram som alla våra elever har tillgång till i Google dokument.

Årskurs: F-9 samt gymnasiet
Inloggning: Krävs ej
Lathund och mer info om Stava rex hittar du här.

Inspera- digitala prov
Inspera är en webbaserad tjänst för att skapa säkra digitala prov. Tjänsten kan användas både för de nationella proven eller för prov, uppsatser, tester etc. som läraren själv skapar. Alla elever och lärare har tillgång till tjänsten.

Årskurs: 1-9 samt gymnasiet
Inloggning: Google-kontot
Lathundar och mer info om Inspera hittar du här.

Mediacenter Jönköping- SLI
Via Mediacenter i Jönköping har alla våra skolor tillgång till utbildningsfilmer och spelfilmer från SLIs databas. Det finns ett stort utbud av strömmande film, men till viss del även DVD-film som går att beställa hem. Som lärare skapar du själv ett konto via www.sli.se och från lärarens konto kan man sen skapa egna konton till eleverna.

Årskurs: F-9 samt gymnasiet
Inloggning: Egen inloggning skapas via www.sli.se
Lathundar och mer info finns när du är inloggad på www.sli.se

Inläsningstjänst
Inläsningstjänst tillhandahåller inlästa läromedel och böcker för alla elever. Via tjänsten kan eleverna skapa en egen personlig bokhylla med sina läromedel. Vi har även tillgång till studiehandledning på modersmål där läromedel finns inlästa på ett antal olika språk.
Alla elever och lärare har tillgång till tjänsten.

Årskurs: F-9 samt gymnasiet
Inloggning: Google-kontot
Lathundar och mer info om Inläsningstjänst hittar du här.

Swedish film
Via vårt avtal med Swedish film har vi rätt att visa film från alla de bolag som ingår, oavsett källa. Det innebär tex. att det är okej att ta med en privat film och visa i skolan.

Årskurs: F-9 samt gymnasiet
Inloggning: Krävs ej
Mer information om avtalet finns här.

Gsuite for education
Gsuite är vår gemensamma samarbetsyta. På vårt Google-konto finns bland annat tillgång till drive, Gmail, dokument och classroom.

Årskurs: Förskola, F-9 samt gymnasiet
Inloggning: Google-kontot
Mer information om Gsuite hittar du här.
Lathundar till de olika verktygen i Gsuite hittar du här.

Formida
Formida används från åk 6 för att jobba med formativ bedömning. Det är ett tillägg som kopplas direkt till Google Classroom och Google dokument.

Årskurs: 6-9 samt gymnasiet
Inloggning: Google-kontot
Lathundar och mer information om Formida hittar du här.

Edwise
Edwise är den lärplattform som används inom grundskolan för frånvarohantering och omdömen.

Årskurs: F-9
Inloggning: Via intranätet loggar man in på “skolportal grundskola”
Lathundar och mer info om Edwise hittar du här.

Planering förskola och fritidshem
För frånvarohantering i förskola och fritidshem använder vi appen “Planering förskola och fritidshem” från tieto education.

Årskurs: Förskola och fritidshem
Inloggning: Via intranätet loggar man in på “Skolportal grundskola” och därefter vidare till planering förskola/fritidshem.
Lathundar hittar du längst ner på den här sidan.

Skola 24- frånvaro
Skola 24 används i gymnasiet för frånvarohantering och omdömen.

Årskurs: Gymnasiet
Inloggning: Via karlskrona.skola24.se