Digitalt berättande med ipad och Bookcreator

Detta är en helt digital workshop där du får lära dig hur du kan jobba med digitalt berättande i appen Book Creator. Du kan själv välja att se filmerna en och en och däremellan träna själv via appen, alternativt titta på alla filmer i ett sträck. Filmerna kan också användas som underlag för gemensam workshop och diskussion i arbetslaget.

Del 1- Introduktion och exempel


Del 2- Workshop baserat på exemplet


Del 3- Workshop extra


Del 4- Sidöversikt och export