Programmering

Vad är programmering?

Programmering innebär att ge instruktioner till en dator som beskriver hur den skall utföra en given uppgift. För att få datorn att förstå vad vi vill att den skall göra tar vi hjälp av ett programmeringsspråk och skapar ett program. Ett datorprogram är helt enkelt en samling instruktioner som berättar för datorn hur den ska utföra en uppgift.

Analog programmering