IKT-pedagoger för östra skolområdet

Per ErikssonPer Eriksson, IKT-pedagog
0455-30 49 01, per.eriksson@skola.karlskrona.se
Lyckeby Kunskapscentrum
Östra Torpskolan
Grundsärskolan
Verköskolan
Ansvar för beställningar, lösenordsbyte och övrig administration för ipads och datorer till samtliga förskolor i Lyckeby och Spandelstorp


Kjeld SvendsenKjeld Svendsen, IT-tekniker
0455-303797, kjeld.svendsen@skola.karlskrona.se 
Tekniskt ansvar för :
Lyckeby Kunskapscentrum

Östra Torpskolan
Grundsärskolan
Verköskolan
Spandelstorpskolan
Kättilsmåla skola
Samtliga förskolor i Lyckeby och Spandelstorp


Lena KroonLena Kroon, IKT-pedagog
0455-32 16 09, lena.kroon@skola.karlskrona.se
Spandelstorpskolan
Kättilsmåla skola


Johanna WidessonJohanna Widesson, IKT-pedagog
0455-32 15 12. johanna.widesson10@skola.karlskrona.se
Verkö förskola
Ängslyckans förskola
Rosenborgs förskola
Lyckeby förskola
Kronotorp förskola
Bullerbyns förskola
Rosenhills förskola
Spandelstorps gård
Sagolundens förskola
Kättilsmåla förskola
Hässlegårdens förskola
Backens förskola


Magnus Svensson, IKT-pedagog
magnus.svensson@skola.karlskrona.se
Jändelskolan


Anders Pettersson, IT-tekniker
0455-303374, anders.pettersson@skola.karlskrona.se
Sturköskolan
Sturkö förskola
Ramdala skola
Ramdala förskola
Paradisets förskola
Tallets förskola
Ådalens förskola