IKT-pedagoger för skolområdet gymnasiet

Per “Svannte” Sennerhall, IKT-pedagog
0455-321333, per.sennerhall@skola.karlskrona.se
Thörnströmska gymnasiet
Fischerströmska gymnasiet


Lars Westrup, IKT-pedagog
0455-303377, lars.westrup@skola.karlskrona.se
Af Chapman gymnasiet
Ehrensvärdska gymnasiet


Niclas Ellis, IT-tekniker
0455-304763, niclas.ellis@skola.karlskrona.se
Samtliga gymnasieskolor samt Vuxenutbildningen


Ahmad Rahawi, IT-tekniker
0455-303950, ahmad.rahawi@skola.karlskrona.se
Samtliga gymnasieskolor samt Vuxenutbildningen