IKT-PEDAGOGIK

Vad är IKT?

Förkortningen IKT står för Information Kommunikation Teknik. I vissa sammanhang står T för teknologi. I denna handbok/sajt används inte teknologi begreppet, då teknologi på svenska är mer inriktat mot vetenskapen om tekniken (Fleischer, 2013 & iBid.)

Vad gör en IKT-pedagog?

En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen.