LÄNKAR

Strukturen på sidan och majoriteten av länkarna är kopierade med tillstånd av Patricia Diaz  från http://www.patriciadiaz.se/

KOLLABORATIVA KOMMENTARS- OCH DELAYTOR

Wordle-Digitala-verktyg

Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. Exit tickets som dessa kallas kan också vara ett stöd för lärarens fortsätta planeringsarbete. Inledningsvis, under eller i slutet av en lektion/ett projekt kan man ge eleverna möjlighet att dels formulera för sig själva och dels återkoppla till läraren hur de uppfattat målet, genomgången eller instruktionerna. Dessa digitala verktyg kan användas till exit tickets.

Padletpadlet.com – Många lärare använder sig av post-it-lappar för att synliggöra tankar och idéer. Vill man fortsätta med den strukturen är Padlet ett utmärkt och användarvänligt verktyg att använda då det fungerar ungefär som en kollaborativ digital anslagstavla. En kort guide finns här!

TodaysMeettodaysmeet.com

VoiceThreadvoicethread.com

Linoit – linoit.com

AnswerGarden – answergarden.ch

Twiddlatwiddla.com 


KOLLABORATIVA SKRIVYTOR

MeetingWords (meetingwords.com) och TitanPad (titanpad.com) fungerar på ungefär samma sätt. Man skriver tillsammans i samma dokument via en delad länk. Alla författare får en egen färg och allt som skrivs av en person blir överstruket av den egna färgen. Kan användas inom många olika ämnen då till exempel (i det här fallet skriftliga) diskussioner i smågrupper, gemensamma minnesanteckningar och texter brukar vara naturliga inslag i flera olika ämnen. En kort guide finns här!

Google Drive (drive.google.com) fungerar på liknande sätt som MeetingWords och TitanPad förutom att personen som skapar dokumentet behöver ha ett Google-konto. Skriv tillsammans i samma dokument via en unik länk. Kommentera det som skrivits genom att infoga kommentar.

PrimaryPad – primarypad.com


UPPHOVSRÄTT

Webbstjärnans kurs om Creative Commons

Creative Commonscreativecommons.se


YTOR FÖR WEBBPUBLICERING

Webbpublicering

Webbpublicering är en bra metod att använda om du och dina elever vill att fler ska kunna ta del av ert arbete. Det finns olika plattformar att använda sig av, nedan länkas till några stycken.

WordPress.com (sv.wordpress.com) erbjuder många funktioner och är enligt många det bästa bloggverktyget. Det kan ta en liten stund att sätta sig in i de olika funktionerna, men det är verkligen värt besväret.

WordPress.orgwordpress.org är gratis (kräver dock eget webbhotell). Kom igång med WordPress med Webbstjärnans steg-för-steg-guide.

Blogger (blogger.com) är ett bloggverktyg ägt av Google, som är något mer lättnavigerat men har lite färre funktioner än WordPress. Elever som inte bloggat tidigare brukar uppfatta Blogger som enklare än WordPress, men många avancerar till WordPress när de väl fått smak för bloggandet.

Med Google Sites (sites.google.com) kan du skapa en egen webbplats ungefär lika enkelt som du skapar en Power Point-presentation. Precis som med de flesta av Googles tjänster kan detta även göras kollaborativt (tillsammans med andra). På en Google Site kan du och dina elever publicera i princip vilket material som helst, till exempel texter, enkäter, kalkyler, presentationer, videoklipp, blogginlägg och bilder.

Moobismoobis.se – WordPressbloggar och sajter för skolan. MLabs är ett obundet projekt startat av Micke Kring och Martin Claesson, båda verksamma i skolan, med syfte att lyfta fram nya digitala möjligheter i skolan.

Skolbloggen – skolbloggen.se

Tumblrtumblr.com

Wikispaceswikispaces.com

Wikiawikia.com

Lucidpresslucidpress.com


DIGITALA RESPONSSYSTEM

Digitala responssystem

Mentimeter (mentimeter.com) är ett digitalt responssystem som kan användas för omröstning, utvärdering och återkoppling. Det kan även tydligt bidra till att synliggöra för eleverna att de faktiskt lär sig. Prova att ge eleverna en fråga kopplad till något ni gått igenom och se vilket alternativ som får flest röster. På så vis kan ni tillsammans avgöra om ni behöver repetera eller om ni är redo för att gå vidare.

Socrative (socrative.com) är, jämfört med Mentimeter, ett lite mer avancerat digitalt responssystem där man även, om man vill, kan få reda på vem som lämnat vilket svar. Med hjälp av Socrative kan man som lärare välja om man vill ställa en fråga muntligt som eleverna besvarar via sina enheter (mobil, dator eller surfplatta) eller om man vill att de ska göra en hel quiz med flervalsfrågor under eller efter lektionen. Här finns Socratives manual, översatt till svenska av Bengt Stedt.

Kahoot (getkahoot.com) är ett digitalt spelbaserat responssystem. Det webbaserade verktyget används av många lärare idag för att öka elevaktiviteten och för att stämma av och synliggöra vad eleverna har lärt sig. Du kanske har någon tipspromenad, quiz eller frågesport som du brukar använda mer analogt med eleverna? Prova att lägga in frågorna (och svarsalternativen plus det rätta svaret) i Kahoot och låt eleverna svara antingen individuellt via sina egna enheter eller i par eller smågrupper. En kort guide till Kahoot finns här.

Survery Monkeysv.surveymonkey.com

Votovoto.se

Infuse Learninginfuselearning.com

Testmoztestmoz.com

Google Formulärdrive.google.com


NAMNSLUMPARE & GRUPPSKAPARE

Namnslumpareprimaryschoolict.com/random-name-selector – Öka elevaktiviteten genom att till exempel använda er av metoden ”no hands up” i klassrummet.

Klassrumsmöbleringsuperteachertools.net/instantclassroom – Testa att möblera om klassrummet på ett kick.

Gruppskaparesuperteachertools.net/instantclassroom/group-maker – Skapa grupper enkelt och slumpvist.


FILM & LIVESÄNDNING

Film brukar ofta vara ett uppskattat inslag i undervisningen. Tidigare har man kanske främst använt detta medium som konsument av andras filmer. Men idag finns det många olika tjänster för att skapa sina egna filmer.

YouTube vide editorMed YouTubes videoredigeringsverktyg (youtube.com/editor) skapar man film ungefär lika enkelt som man gör en lite mer avancerad Power Point-presentation. Ladda upp korta klipp till ett YouTube-konto och dra och släpp klippen så att de hamnar efter varandra. Lägg till övergångar, bilder, ljud och text. För detta behövs ett YouTube-konto. En mer utförlig guide finns här.

Animoto (animoto.com/education) är en webbtjänst med vars hjälp du kan skapa film av bilder, videoklipp och musik. Du väljer själv material, i vilken ordning det ska visas och vilken Animoto-mall du vill använda. Animoto analyserar sedan det inlagda materialet och resultatet blir en trailerliknande film. Videoklippen kan sedan läggas ut på YouTube, bäddas in på andra webbplatser eller helt enkelt visas i klassrummet.

GoAnimate (goanimate.com) är en webbplats för dem som vill göra film av animerade/tecknade figurer. Många av mina elever har använt gratisversionen och de enklaste funktionerna för att skapa allt ifrån egna dialoger på spanska till informativa videoklipp om formella texter på engelska. Börja med att välja bakgrund/miljö och vilka karaktärer som ska vara med. Dialogerna skapas antingen genom att skriva in replikerna i en talsyntesruta eller genom att spela in sin egen röst via datorns mikrofon.

Videoscribevideoscribe.co

PowToonpowtoon.com

Udemyudemy.com

Video Slidesctrlq.org/video-slides

Wideowideo.co

Ustreamustream.tv

Bambuserbambuser.com

Vimeovimeo.com


SKÄRMINSPELNING

Med ett skärminspelningsverktyg spelas allt som visas på datorns skärm in samtidigt som rösten spelas in via datorns mikrofon. Som lärare använder jag skärminspelning till exempelvis korta instruktioner, genomgångar som eleverna kan titta på när de är mottagliga och för att ge muntlig feedback på elevarbeten. Eleverna använder det bland annat för att spela in berättelser, kamratrespons och presentationer.

Screencast-o-Maticscreencast-o-matic.comen kort guide finns här.

Screenrscreenr.com

Jing  techsmith.com/jing

Camtasiatechsmith.com/camtasia

Appen Explain Everything – finns på Google Play eller i Appstore

SERIER & ANIMERINGAR
Att jobba med serier, egna avatarer och animerad film fungerar bra när man till exempel arbetar med att sammanfatta längre texter eller filmklipp, som inspiration till ett nytt arbetsområde eller för eleverna att använda som ett kreativt uttryckssätt.

Pixton Comics

Pixton Comics (pixtoncomics.com) Skapa egna seriestrippar gratis. Ett favoritverktyg. En liten varning dock: man kan bli sittandes ganska länge och pilla med de olika karaktärerna – kom ihåg att påminna eleverna om att lägga fokus på rätt saker!

Concept Cartoons (länk till Skolverket) är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande. För att ladda ner Concept cartoons nedan krävs användarnamn och lösenord

Med Storybird (storybird.com) kan du och dina elever skapa egna bildsagor. Den närmaste analoga liknelsen är barnböcker, men det finns ingenting som hindrar användaren från att berätta en lite allvarligare och längre historia. I Storybird finns massor av bilder som kan användas fritt för att illustrera elevernas berättelser. Man kan antingen välja att skapa sin historia ensam eller tillsammans med andra, som man i så fall enkelt bjuder in via mejl. När sagan är färdig kan man välja om man vill att den ska vara offentlig för alla, privat eller om bara vissa utvalda ska kunna se den.

Voki (voki.com) är en webbtjänst där man kan skapa en egen talande avatar, det vill säga en tecknad figur. Genom de detaljerade valen kan man välja mellan allt ifrån om avataren ska likna en själv, om den ska se ut som en japansk Manga-figur till att den ska se ut som en snögubbe. En liten varning måste utfärdas då man lätt kan bli sittandes en lång stund med detaljarbete – kom ihåg fokus på rätt sak.

Bitstrips bitstrips.com

Comic Masters comicmaster.org.uk

ToonDootoondoo.com

Cartoonize – cartoonize.net

Choggerchogger.com

Little Bird Taleslittlebirdtales.com

GoAnimategoanimate.com

Plotagonplotagon.com


PRESENTATIONER

Att kunna presentera sina egna, eller någon annans, tankar och idéer är en värdefull kompetens och omnämns i flera av skolans styrdokument. Det finns många olika digitala verktyg för att skapa presentationer online, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Slideshareslideshare.net – Presentationernas YouTube. Gör en sökning här innan du uppfinner hjulet! :)

Prezi (prezi.com) är ett webbaserat presentationsprogram som kan ge en presentation en helt annan dimension. Med Prezis hjälp kan du, antingen på egen hand eller tillsammans med andra, skapa en digital tankekarta där du sedan kan zooma in på utvalda delar. Till skillnad från till exempel PowerPoint kan du via det helt utzoomade visningsläget visa dina åhörare hela din presentation som en tankekarta, vilket gör det lättare för dem att förstå helhetsbilden.

Popplet (popplet.com)) är ett webbaserat kollaborativt presentationsverktyg, det vill säga det går att redigera sin Popplet-presentation tillsammans med andra. I en Popplet visas allt tillagt material som en överskådlig tankekarta i vilken man kan zooma in och ut. Popplet påminner en del om Prezi men Popplets gränssnitt tilltalar ofta de lite yngre eleverna och är aningens enklare att lära sig.

Google Presentation (drive.google.com) påminner mycket om Power Point i struktur och layout med den skillnaden att det är lite enklare att förstå sig på då det rymmer färre funktioner. För att skapa en presentation i Google Drive behöver man ha ett konto och vara inloggad. Det är dock bara personen som skapar presentationen som behöver ett konto då hen kan välja att dela presentationen genom att ange att alla med länken till presentationen får redigera den.

Glogsteredu.glogster.com

DragOnTapedragontape.com

Calameocalameo.com


TANKEKARTOR

Tankekartor gör det enkelt att organisera idéer och resurser, att åskådliggöra samband och få överblick. Många lärare och elever använder tankekartor för att synliggöra tankar och idéer och för att brainstorma. Digitala kollaborativa tankekartor är ett bra verktyg för att synliggöra elevernas tankar och idéer och fungerar även utmärkt att använda för att samla ihop exit tickets.

Mindmeister mindmeister.com

Bubbl.usbubbl.us


TIDSLINJER

Ett sätt att visualisera och tydliggöra arbetsgång och progression är att använda sig av tidslinjer. På det sättet kan det till exempel bli tydligare för eleverna vad som ska göras under kursen och vid vilken tidpunkt detta ska göras. Många elever upplever att det är lättare att förstå kursen som helhet och hur de olika momenten hänger ihop om den visualiseras med hjälp av en tidslinje. Och självklart kan tidslinjer användas som ett presentationsverktyg!

Nelson Mandela Timeline

TimeToasttimetoast.com – en guide skapad av ”Red Viking” finns här.

Dipitydipity.com

TimelineJStimeline.knightlab.com

Tiki-Tokitiki-toki.com

Read Write Think Timelinereadwritethink.org


INFOGRAFIK

Infografik är ett sätt att göra information enklare att förstå och mer överblickbar med hjälp av bilder. Man brukar använda begreppet infografik när man försöker förklara större skeenden, statistik, en mängd data eller andra fakta med hjälp av illustrationer som visualiserar informationen.

Piktochart  – piktochart.com

Infograminfogr.am

Visual.ly – visual.ly

Easel.lyeasel.ly

SOCIALA BOKMÄRKEN

Ofta räcker det med att lägga till länkarna som favoriter i sin webbläsare men det finns även speciella så kallade sociala bokmärkestjänster för att samla, organisera och dela länkar till webbsidor som man vill spara på en plats. De kan även nås från vilken enhet som helst som har en internetuppkoppling genom att man loggar in via webbläsaren.

Diigodiigo.com

Delicious – delicious.com

Pearltrees pearltrees.com

Pinterestpinterest.com

Evernoteevernote.com


ORDMOLN

http://www.patriciadiaz.se/wp-content/uploads/2014/02/50-vanligaste-orden-i-boken-20140613.pngI ett ordmoln visas de mest frekvent förekommande orden i en text, varav de allra mest förekommande syns tydligast (störst). Kopiera den text du vill arbeta med och klistra in den i textrutan på Wordle eller Tagxedo. Där görs texten automatiskt om till ett ordmoln som visualiserar textens vanligaste ord. Du kan sedan välja maximalt antal ord, layout och design. Ordmolnet till höger visar de 50 vanligaste orden i min senaste bok.

Wordlewordle.net

Tagultagul.com

Tagxedotagxedo.com

FRIA BILDER

Många efterlyser bilder som är fria att använda i undervisning. Det finns en hel del material som man får använda under vissa villkor (läs mer om detta på Creative Commons hemsida).

Flickr flickr.comWikimedia Commons – commons.wikimedia.org

Fotofinnarenfotofinnaren.se

PhotoVisiphotovisi.com

PhotoShow – photoshow.com

PhotoSnackphotosnack.com

PhotoPeachphotopeach.com

BeFunkybefunky.com

Photo Shop Expressphotoshop.com/tools

Aviaryaviary.com

Big Huge Labsbighugelabs.com

BILDREDIGERING

Pixlr pixlr.com – min absoluta favorit när det gäller bildredigering i webbläsare. Här finns en hel sajt på svenska om hur Pixlr fungerar. Gjord av Björn (?).

Canvacanva.com – här finns en bra guide av Camilla Askebäck-Diaz.


KARTOR OCH STATISTIK

Google Earthgoogle.com/earth – testa att markera ut olika platser och ”res runt” samtidigt som du/eleverna berättar över en skärminspelning!

Google Mapsmaps.google.com – förvånansvärt många unga använder inte GPS-appen på sina smarta telefoner. Kanske den app som jag själv använder flitigast (pga väldigt dåligt lokalsinne).

Gap Mindergapminder.org – här finns en Gapminder-guide på svenska.

Panoramiopanoramio.com

History Pinhistorypin.com


PODCAST & LJUDREDIGERING

Soundcloud – soundcloud.com

Audacity – audacity.sourceforge.net

PodOmatic – podomatic.com

Soundjaxsoundjax.com

Soundbiblesoundbible.com

Soundjaysoundjay.com

PROGRAMMERING & KODNING

Sugen på att programmera och koda med eleverna? Ett hett tips är att besöka Karin Nygårds blogg ”Per Codex Ad Astra”.

Spelprogrammering.nuspelprogrammering.nu

Hour of Codecode.org/educate/hoc

Kom ska vi koda! – kulmedkod.wordpress.com

Kids Ruby  – kidsruby.comguide på svenska

Kojokogics.net/kojo

Ruby – ruby-lang.org/en

Codecademycodecademy.com

Scratchscratch.mit.edu – Webbstjärnans kurs ”Programmera Scratch med dina elever”.

Hackety Hackhackety-hack.com

Alicealice.org

Sploder – sploder.com


SPEL

Ulf Jämteruds samling av datorspel på Digital kompetensdigitalkompetens.nu/datorspel

Nobel Prize Educational Gamesnobelprize.org/educational

Rezzable.com – rezzable.com

Darfur is Dying – darfurisdying.com

Food Force – foodforce.com

Free Rice – freerice.com

Mot alla odds – motallaodds.org

Jeopardy Labsjeopardylabs.com

Kahootgetkahoot.com


ALTERNATE REALITY SPEL

Spel i en alternativ verklighet, mer kända under den engelska terminologin alternate reality games (ARG), är spel som växlar (alternerar) mellan spel och verklighet. Oftast utgår spelen ifrån olika webbplatser och deltagarna får ofta uppgifter som måste utföras i verkligheten.

Cruel To Be Kind, C2BKcruelgame.com

World Without Oilworldwithoutoil.org

Urgent Evokeurgentevoke.com

PacManhattanpacmanhattan.com

Checkaincheckain.se

Alternate Reality Gaming Networkargn.com


SAMARBETA MED ANDRA LÄRARE/KLASSER

Twittertwitter.com Det självklara alternativet för ett utvidgat kollegium!

Facebook-grupper, några av mina favoritgrupper:

IKT-verktyg (4 338 medlemmar) Tipsa om IKT-verktyg! Gärna länkar till blogginlägg! Tipsen får gärna vara riktade mot onlineverktyg att använda med elever eller verktyg som eleverna kan jobba med på en dator.

Flippa Klassrummet (11 000 medlemmar) En grupp för alla oss som vill ”flippa klassrummet” (fllipped classroom) för att få möjlighet att få tips och utbyta idéer. Inlägg och länkar är välkomna men bör på något sätt anknyta till gruppens ämne.

The Big Five (18 523 medlemmar) I den här FB-gruppen diskuterar vi de förmågor som eleverna har rätt att utveckla i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmen och gymnasiet, allt utifrån respektive läroplan. Välkommen att delta med dina frågor, funderingar och tankar! Hur tänker vi kring användandet av förmågan när det gäller t ex planering, bedömning, IUP, LPP, elever, klassrumssituationen, praktiskt/teoretiskt arbete, när vi arbetar på nätet, är utomhus, prov, läxor etc?

Bedömning för lärande  (10 860 medlemmar) Gruppen är en del av webbplatsen bedomningforlarande.se. Vi ser gärna att detta blir en plats där du som som arbetar i skolan kan diskutera bedömning, dela med dig av tips, tankar och idéer om bedömning till andra. Skapa, synliggör och lär tillsammans! Varmt välkommen!

Engelska år 6-9 (1 446 medlemmar)  Här bollar vi ideer och tips på hur ni/vi gör i undervisningen, som ett led i det utökade kollegiet. Bjud in era engelskkollegor.
Välkomna!

Gymnasielärare i engelska och svenska (294 medlemmar) En grupp för oss lärare som undervisar i svenska och/eller engelska på gymnasiet. Tala om högt och lågt. Inget är för stort eller för litet. Samverka, inspirera och stötta varandra. Bjud in dina kollegor och sedan är ordet fritt!

iPads i skola och förskola ( 20 497 medlemmar) Här kan ALLA bidra med pedagogiska tips kring iPads i skola och förskola. Skriv om dina erfarenheter med iPads i förskola och skola. Berätta vilka appar du tycker är värdefulla, och vilka som inte är bra. Både pedagoger och apptillverkare är välkomna i gruppen, men det är inte tillåtet att publicera reklam och marknadsföra produkter för egen vinning.

Matematikundervisning (6 466 medlemmar) Till nu har det saknats ett självklart forum för matematiklärare att vända sig till om man vill diskutera matematikundervisning i svensk skola. Förhoppningsvis går det att hålla gruppen öppen för alltifrån förskola till gymnasium. Vi diskuterar klassrums- och undervisningsnära ämnen som: centralt innehåll och kursupplägg, pedagogik och metodik, läromedel och tekniska hjälpmedel, kunskapskrav och bedömningsanvisningar (i den mån det senare går pga provsekretess). Vi undviker att dela länkar utan kommentar/diskussion – samtalet är fokus!

IKT – möjligheter och utmaningar (1 394 medlemmar) Detta är en öppen Facebook grupp som främjar en fri och öppen diskussion kring informations- och kommunikationsteknik i samhället och skolan. Gruppen betonar således vikten av att alla får komma till tals och får uttrycka sina åsikter. Möjligheter, risker, tips på bra verktyg och så vidare är bara några exempel på vad som kan tas upp och diskuteras här. Alla åsikter, tankar, perspektiv och så vidare på IKT är mer än välkomna.

Skollyftet (1 452 medlemmar) Skollyftet är en samlingsplats för alla oss som vill lyfta den svenska skolan och bidra med att sprida goda exempel. Skollyftet är du, jag och alla andra som tillsammans vill skapa framtidens skola. Välkommen!

Förstelärare – en nätverksplats (2 721 medlemmar) En mötesplats för förstelärare att dela och utbyta erfarenheter i. Bjud in fler förstelärare om du känner någon! Fokus är skolutveckling. Läs mer i fastnålade inlägget när du har blivit medlem.

Skolgruppen för skolgrupper (1 282 medlemmar) Här tipsar vi om facebookgrupper som rör skolan. Tipsa här, så hjälps vi åt. Här kan du hitta grupper om bedömning för lärande, yrkesprogram, ämnesspecifika grupper eller grupper med ett visst pedagogiskt fokus. Om den grupp du söker inte finns, så hjälps vi åt att skapa den. Välkomna alla nya medlemmar!

Etwinningetwinning.net

Skype in the classroomeducation.skype.com

TakingITglobal – tigweb.org

Webbstjärnanwebbstjärnan.se


  • Länksamlingen är hämtad från Patricia Diaz blogg och mer information finns att läsa på hennes blogg, www.patriciadiaz.se
  • Bilden på denna sidan är hämtad från Digitalkunskap.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.