Google Keep

Google Keep

Skriv ned dina tankar direkt och dela dem med familj och vännerkeepIphone-3

  • Skriv ned dina tankar direkt och dela dem med familj och vänner. Tala in ett röstmeddelande och transkribera det automatiskt. Fotografera en affisch, ett recept eller ett dokument så kan du enkelt spara det där du vill eller söka efter det senare.

Spara det du tänker på

  • Lägg till anteckningar, listor och foton i Keep. Har du bråttom? Spela in ett röstmeddelande så transkriberar Google Keep det åt dig och du kan enkelt hitta det senare.

Dela dina idéer med familj och vänner

  • Nu kan du enkelt planera överraskningsfester med andra genom att dela anteckningar i Keep och samarbeta med andra i realtid.

Hitta snabbt det du behöver

  • Organisera snabbt dina anteckningar genom att färggkoda och lägga till etiketter – och återgå till det du höll på med. Om du behöver hitta något som du har sparat gör du bara en enkel sökning.

Alltid inom räckhåll

  • Keep fungerar på mobilen, surfplattan och på datorn. Allt du lägger till synkroniseras på alla dina enheter. På så sätt har du alltid dina tankar och idéer nära till hands.

Grammarly

grammarly
Bild hämtad från @grammarly på twitter.com

Grammarly är ett stavnings- och grammatikverktyg i engelska som hjälper till att få stavningen och grammatiken på rätt plats i dina engelska texter och när du surfar på webben. Grammarly hjälper dig med när du t.ex. surfar på webben, mailar eller är inne på någon social media. När man skrivit en text i Google dokuments så kan man kopiera och klistra in texten i Grammarly som då kontrollerar texten mot eventuella stavnings- och grammatiska fel.

Här nedan finns exempel på vad som ingår i verktyget Grammarly.

★ En kontextuell stavningskontroll – rättstavade ord som används i fel sammanhang upptäcker Grammarly, t.ex. felaktig användning av lose/loose , affect/effect, lie/lay, there/their/they´re, och många fler vanliga förvirrande ord.

★ En grammatikkontroll – Grammarly skannar din text för korrekt användning av mer än 250 avancerade grammatiska regler.

★ En förbättring av ordförrådet – förbättrar dina meningar med Grammarlys ordval som ger förslag som passar bättre för innehållet i ditt dokument.

★ Oavsett användningsområde för ditt skrivande, anpassar Grammarly sig till dina behov och stil.

Grammarly finns som tillägg till Chrome och kan hämtas i Chrome webstore eller via denna länk, https://goo.gl/7KtXM8. Verktyget finns som gratisvariant och för att få det att fungera så behöver man skaffa sig ett gratiskonto och logga in. En liten knapp dyker upp i högra hörnet i Chrome som visar att verktyget är tillagt pch man kan se om man är inloggad. Klickar man på den lilla knappen så får mant.ex. mer information om ord man stavat fel eller vilka grammtiska misstag man gjort.

Det ska vara lätt att kopiera rätt!

Det ska vara lätt för den som jobbar i skolan och förskolan att lagligt kunna kopiera och dela copyrightskyddat material. Därför har kommunen tecknat Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. A och O är att lärare och andra som berörs av reglerna i Skolkopieringsavtalet känner till och respekterar de regler som överenskommits. Information om vad som får kopieras finns om ni klickar på bilden.IMG_0113

Inläsningstjänst

Sedan några veckor tillbaka så har skolorna tillgång till verktyget Inläsningstjänst, vilket innebär att eleverna erbjuds en möjlighet till att lyssna på sina läromedel i ett inläst format. Eleverna kan lyssna på sina läromedel via en dator eller genom en app på en smartphone eller surfplatta. För att kunna utnyttja tjänsten får eleven ett användarnamn och ett lösenord av sin lärare.

Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska skolan erbjuda en undervisning som visar hänsyn och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den stora fördelen med inläsningstjänst är att eleverna får den möjligheten att ta till sig kunskap på samma nivå som sina kamrater. Ett inläst läromedel ska ses som ett alternativ för de elever som har svårt att hantera tryckt text, eller som ett pedagogiskt alternativ för alla elever och det viktiga är inte hur man tar reda på fakta (läser eller lyssnar), det viktiga är att man faktiskt kan ta till sig kunskapen.

Som en hjälp vid introduktionen och användandet av inläsningstjänst så har jag skapat två filmer som visar hur man använder verktyget Inläsningstjänst. Den ena filmen visar utifrån en dator och den andra som en app och i detta fall en iPhone.

Film om inläsningstjänst med dator

Film om inläsningstjänst som app

Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Stefan Pålsson driver Omvärldsbloggen där han skriver om IT i skolan och har nyligen gjort ett läsvärt inlägg om OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection. Rapporten bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012 och handlar om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden. Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och infrastruktur i skolan för att elevernas kunskaper och förmågor ska utvecklas. It är helt enkelt ingen quickfix.

Läs hela inlägget här: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2015/09/15/vad-kravs-for-att-dra-nytta-av-it-i-undervisningen/

 

Kopiera och dela skyddat material i kommun, landsting och region

Skolkopieringsavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samtliga kommuner, landsting och regioner har tecknat Skolkopieringsavtal.
Avtalet mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gäller lärares och elevers kopiering för undervisning inom utbildning och pedagogisk verksamhet som kommunen, landstinget eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan. Frågan om vad som får läggas i en lärplattform behandlas också av regelverket.

Mer information om vad lärare och elev får kopiera och dela finns på dessa två länkar.

http://www.bonuscopyright.se/pages/AvtalKommunalaSkolor
http://www.bonuscopyright.se/atlas/faq/index.php?faq=grund-gymnasie

Pocket – en fantastisk tjänst för lärare och elever

Jag tycker att jag ganska ofta hamnar i situationer där jag ser saker på Internet som jag vill läsa men inte hinner just nu eller saker som jag vill spara. Ett tag gjorde jag så att jag mailade bra saker till mig själv men efter att jag hittade Pocket så slipper jag det. Pocket är en webbtjänst som man kombinerar med en applikation man kan ladda ned på telefonen och ett tillägg man använder i Chrome.

Hur fungerar det?
Säg att du sitter på Twitter och skummar igenom flödet. Då ser du plötsligt en Tweet som är intressant. I Chrome klickar jag på Pocket-knappen som finns under Tweeten.Pocket
I appen på telefonen så finns istället Pocket som ett ”skicka till”-alternativ.IMG_3417

Sitter du på din dator och ser en intressant webbsida som du vill läsa senare så klickar du enkelt på Pocket-ikonen i Chrome.

Fördelen jämfört med bokmärken är att du kommer åt ditt pocketkonto från alla enheter, oavsett var du är eftersom det är en webbtjänst. Du kan alltså hitta en intressant sida på kvällen som du vill läsa på arbetet dagen efter eller tvärtom. För eleverna som till exempel arbetar med gymnasiearbetet och samlar mycket information är det ett enkelt sätt att få allt samlat på samma ställe och att det inte försvinner om datorn kraschar.

Hur gör man?
Börja genom att gå in på https://getpocket.com och logga in med ditt Gafe-konto eller skapa ett nytt konto. När du loggat in med Gafe får du skapa ditt konto (”Sign up with this email”). När du väl är inloggad så klickar du på ”Learn how to add content to pocket” och får då möjligheten att installera tillägget till Chrome. När installationen är klar får du också en se hur enkelt det är att spara ner en sida.

Om du har en smartphone eller iPad så rekommenderar jag att du laddar ner appen som är gratis och loggar in med ditt Gafe-konto även där. Då kommer du åt ”Skicka till”-funktionen i de flesta andra apparna.

/Fredrik Bernelf

Nyheter i Google Classroom

Hej! Igår fick vi veta att Google under de närmaste veckorna kommer att göra flera uppdateringar i Classroom. Här är några uppdateringar som kommer att göras:

– En kalenderintegration: Det kommer att skapas en kalender för att dina klasser i Google kalender. Alla uppgifter med inlämningsdatum och tid kommer att automatiskt att läggas till i din klasskalender och hållas aktuell. Du kommer att kunna visa din kalender inifrån Classroom eller på Google Kalender och manuellt kunna lägga till händelser som t.ex. studiebesök eller andra aktiviteter.

– Återanvända uppgifter/meddelande: Du kommer att kunna återanvända uppgifter, meddelanden eller frågor från någon av dina classrooms eller från ett classroom som du underisar i, vare sig det är från förra året eller i förra veckan. När du väljer vad du vill kopiera, kommer du att kunna göra ändringar innaan du lägger upp det igen i ditt classroom.

– Hålla eleverna engagerade med frågestyrda diskussioner: Du kommer att kunna ställa frågor till din klass och tillåta eleverna att diskutera genom att svara på varandras svar (om du sparat den inställningen att eleverna får göra inlägg och kommentera). T.ex. kan du lägga in en video och be eleverna att svara på en fråga om filmen eller skicka en artikel och be dem skriva ett stycke som svar.

– Flytta inlägg: Om du t.ex. vill att eleverna ska komma ihåg ett äldre inlägg så kan du flytta det och lägga det högre upp i flödet.

– Långsiktiga projekt: När du skapar ett långsiktigt projekt med eleverna så får du snart möjligheten att skapa uppgifter som inte har ett förfallodatum.

– Bifoga ett Google formulär från Drive: Du kommer snart att kunna bifoga ett Google formulär från Drive till ett meddelande eller en uppgift och få en länk i Classroom för att enkelt visa svaren.

Som ni ser så sker det hela tiden uppdateringar i Googles appar och många av de uppdateringarna som görs är baserade på önskemål från lärare som använder GAFE runt om i världen. Har ni synpunkter på eller önskemål om funktioner i Classroom, maila oss era synpunkter/önskemål med en beskrivning så ska vi föra det vidare till Google.

Läs mer: http://techcrunch.com/2015/08/24/google-classroom-gets-an-update-ahead-of-new-school-year/

 

Voice Record Pro 7

Som svensk- och engelsklärare, upplever jag att det ibland är ett gissel att få eleverna till att läsa skönlitteratur. Att locka med spännande intriger, ”cliffhangers” eller liknande, fungerar ofta men inte på alla elever. I en av mina kurser, svenska 2, har vi detta läsår jobbat med lästemat ”Dystopier”. Eleverna fick välja var sin roman att läsa som läxa och för att de skulle kunna jämföra dystopiska drag, läste vi gemensamt utdrag ur flera andra dystopier. Jag ville prova att försöka öka lusten till läsandet hos eleverna och tänkte att det skulle bli lättare för dem att ta till sig texterna, om de även fick dem auditivt. Med hjälp av appen ”Voice Record Pro 7” Voice Record Pro 7-2som laddas ner gratis i AppStore, var det väldigt smidigt att spela in ljudfiler som jag därefter sparade i Google Drive.

Voice Record Pro 7-3De sparades automatiskt i en mapp på min enhet, som sedan enkelt kunde delas med eleverna.

Voice Record Pro 7-1Enligt elevernas utvärdering efteråt, tyckte de alla att det hade varit positivt med ljudfilerna. En del ville läsa texten ”som vanligt”, men de flesta lyssnade på ljudfilen samtidigt som de följde med i texten. Vi ordnade till slut olika ”läsgrupper” och i den grupp som ville lyssna och läsa samtidigt, spelade vi upp ljudfilen med hjälp av ljudsystemet i klassrummet. På så sätt kunde de lyssna i grupp och hjälpas åt med eventuella ord som de inte förstod. Det uppstod även en del spontana  diskussioner under lyssnandet, om till exempel teman eller olika dystopiska drag som jämfördes med andra verk; en interaktion som blev en oväntad bonus! Ett tydligt exempel på hur eleverna kunde aktiveras som läranderesurser till varandra. Projektet avslutades sedan genom att eleverna fick skriva essäer, i vilka ett gemensamt tema skulle analyseras ur två eller fler källtexter. Ett intressant och roligt projekt, inte minst för mig :-).

/Maria von Melen