Lyckas med digitala verktyg i skolan

lyckas-med-digitala-verktyg-i-skolan-pedagogik-struktur-och-ledarskap
Hämtad från www.adlibris.com

I tisdags var vi på en föreläsning med John Steinberg där han föreläste utifrån hans bok ”Lyckas med digitala verktyg i skolan”
Föreläsningen handlade om undervisningskvalitet; Vad är pedagogen uppdrag? Vad är en bra undervisning och på vilka sätt kan digitala verktyg bidra till elevernas utveckling? Steinberg utgick mycket från sin bok och den mest centrala frågan i Steinbergs bok är hur vi kan dra fördel av den nya tekniken för att höja effekten av det vi gör i undervisningen. Han är intressant att lyssna på och förmedlar de hur viktiga digitala verktygen är på ett bra och förståeligt sätt.

Andra frågor som Steinberg diskuterar i boken ”Lyckas med digitala verktyg i skolan” är:

  • Vilka är projektarbetets fördelar, nackdelar, struktur, kvalitet och sex spelregler?
  • Hur skapar pedagogen ”Digital flow” – det optimala tillståndet för lärande?
  • Vilken betydelse har lärarrollen när man använder digitala verktyg?

Sagt om boken
I boken visar John Steinberg hur man kan arbeta framgångsrikt med datorer, surfplattor och mobiler samt hur man undviker en del av de fallgropar som finns. Här finns resonemang om hur man kan strukturera lektioner och uppgifter, organisera fortbildning inom området och hur man som lärare kan leda det digitala arbetet i klassrummet. Bokens fokus ligger på pedagogik och didaktik snarare än på specifika tekniska lösningar.
Adlibris

”Framställningen är kortfattad men ändå tillräckligt utförlig och boken bör vara till stor hjälp både vid utbildning och vid fortbildning av skolpersonal. Det finns motsvarande böcker med ungefär samma innehåll men detta är enligt min uppfattning en av de bättre och den förtjänar att studeras och diskuteras av alla som är involverade i skolutveckling av olika slag.”
Ulf Viklund, Bibliotekstjänst, häftepos 1410103

Symbaloo

Symbaloo
Hämtad från www.thelandscapeoflearning.com

Vad är symbaloo?

  • Det är ett digitalt verktyg som har funktioner och egenskaper som är lätthanterliga och som visar en överskådlig bild av användarens digitala verktyg och nätverk.
  • Det är användarvänligt och har en mycket bra tillgänglighet eftersom man kan lägga det som startsida i webbläsaren.
  • Verktyget passar mycket bra för elever med struktursvårigheter och koncentrationssvårigheter för det ger en tydlig struktur för eleverna.
  • Ett SymbalooEDU Premium är det bästa alternativet för det ger pedagogerna en adminpanel som hjälper dem distribuera och hantera alla deras digitala resurser på ett ställe. Du kommer att få en anpassad SymbalooEDU sida med din skolas speciella webbadress. Eleverna kommer att starta på samma sida varje dag med det innehåll som pedagogen vill dela ut till dem.
  • Adminpanelen ger bra och användbara funktioner som t.ex. att sätta användarbegränsningar och rättigheter, webbfilter för att blockera olämpligt innehåll i elevernas Symbaloo och mycket mer.
  • Adminpanelen gör det enkelt att hantera flera användare på ditt konto.
  • Här är en blogg som tipsar om 11 sätt att använda Symbaloo i klassrummet.

Legala handboken

När man är ute på sociala medier, håller på med ett projekt i skolan eller planerar en föreläsning för elever så är det inte alltid lätt att hålla reda på vad man får och inte får göra på internet. Legala handboken heter en webbsida som hjälper till att reda ut begrepp och regler och har skapat en digital guide i internetdjungeln för lärare och elever. Det är en bra rekommendation för alla lärare och elever att läsa handboken för det underlättar att veta vilka regler som gäller.
Legala handboken

PEDAGOGISKT CAFÉ – en inspirationsträff om digitalt lärande

Tisdagen den 3/3 kl. 15.30 – 17.00 i caféet, matsalen läroverket.
Vi tänker oss en plats för frågor om lärverktyg, produkter, tankar och erfarenheter på en mängd olika områden, alla relaterade till skola och skolnytta. Du kan här över en kopp kaffe och en macka få lyssna till korta presentationer med tips från andra lärare om hur man kan arbeta digitalt med eleverna och undervisningen!

På agendan:
* Roligare presentationer – Prezi
* 3D i Klassrummet
* Gleerups digitala läroböcker
* Att skapa egna Youtube-filmer och publicera till mina elever
* ”Symbaloo”

* ”Kahoot”

Anmälan för beräkning av fikabröd och platser senast 27/2-15Vi bjuder på fikat! Anmälan via mail till: skolitcenter@edu.karlskrona.se (Glöm inte ange om du vill ha kaffe eller te.)

Välkomna!

Boktips!

Arbeta formativt med digitala verktyg av Patricia Diaz

Bra bok som kopplar formativt lärande till digitala verktyg. Bra upplägg som tar dig igenom ett formativt arbetssätt:
1. Tydliggöra och skapa förståelse för lärandemål
2. Ta fram belägg för och synliggöra lärande
3. Återkoppling som utvecklar lärandet
4. Eleverna som resurs till varandra
5. Elever som ansvarar och äger sitt eget lärande.

Bra beskrivningar. Kopplat till forskning. En mängd digitala verktyg presenteras.

arbeta-formativt-med-digitala-verktygArbeta formativt med digitala verktyg

Här kan du titta på en föreläsning med Patricia!

Framtidens läromedel Syd 2015 18-19 Mars

Framtidens Läromedel

Har du utmaningar med att hitta rätt digitala läromedel för din undervisning? Vill du få konkreta tips på verktyg som engagerar eleverna och skapar resultat?

Framtidens läromedel är en konferens som förläggs varannan gång i södra Sverige och varannan i Stockholm. Denna gång är den i Malmö (18-19 mars), vilket gör att det kanske är lite lättare för oss i Karlskrona att delta. Konferensen är en mötesplats för alla inom skolan som är intresserade av innovativa läromedel. 25 erfarna och inspirerande pedagoger ger dig verktygen att gå från en traditionell lärarroll till en digital pedagog.

Du kan läsa mer på deras webbsida och Facebook under framtidenslaromedel.