Skolverket vill stärka den digitala kompetensen i skolan.

Skolverket fick den 9 juli 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor (grund och gymnasieskolan och motsvarande skolformer). Syftet är att utveckla och stärka utbildningen för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas maximalt. Alla områden i skolan påverkas av digitaliseringen, därför kommer allt som sker inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen också att förhålla sig till digitala frågor. Skolverkets genomgång visar att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan, men särskilt viktigt är det att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor.

Följande insatser är tillgängliga från hösten 2016

  • Säker och kritisk användning av nätet (målgruppen är lärare, skolbibliotekarier och annan skolpersonal).
  • Digitala verktyg för lärande (målgruppen är lärare, skolbibliotekarier, och annan skolpersonal).
  • Leda och lära tekniktäta klassrum (målgruppen är lärare).
  • Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering (målgruppen är rektorer och skolledare).

Vill du veta mer? Du hittar redovisningen i sin helhet här!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *