Det ska vara lätt att kopiera rätt!

Det ska vara lätt för den som jobbar i skolan och förskolan att lagligt kunna kopiera och dela copyrightskyddat material. Därför har kommunen tecknat Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. A och O är att lärare och andra som berörs av reglerna i Skolkopieringsavtalet känner till och respekterar de regler som överenskommits. Information om vad som får kopieras finns om ni klickar på bilden.IMG_0113

Kopiera och dela skyddat material i kommun, landsting och region

Skolkopieringsavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samtliga kommuner, landsting och regioner har tecknat Skolkopieringsavtal.
Avtalet mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gäller lärares och elevers kopiering för undervisning inom utbildning och pedagogisk verksamhet som kommunen, landstinget eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan. Frågan om vad som får läggas i en lärplattform behandlas också av regelverket.

Mer information om vad lärare och elev får kopiera och dela finns på dessa två länkar.

http://www.bonuscopyright.se/pages/AvtalKommunalaSkolor
http://www.bonuscopyright.se/atlas/faq/index.php?faq=grund-gymnasie