Nyheter i Google Classroom

Hej! Igår fick vi veta att Google under de närmaste veckorna kommer att göra flera uppdateringar i Classroom. Här är några uppdateringar som kommer att göras:

– En kalenderintegration: Det kommer att skapas en kalender för att dina klasser i Google kalender. Alla uppgifter med inlämningsdatum och tid kommer att automatiskt att läggas till i din klasskalender och hållas aktuell. Du kommer att kunna visa din kalender inifrån Classroom eller på Google Kalender och manuellt kunna lägga till händelser som t.ex. studiebesök eller andra aktiviteter.

– Återanvända uppgifter/meddelande: Du kommer att kunna återanvända uppgifter, meddelanden eller frågor från någon av dina classrooms eller från ett classroom som du underisar i, vare sig det är från förra året eller i förra veckan. När du väljer vad du vill kopiera, kommer du att kunna göra ändringar innaan du lägger upp det igen i ditt classroom.

– Hålla eleverna engagerade med frågestyrda diskussioner: Du kommer att kunna ställa frågor till din klass och tillåta eleverna att diskutera genom att svara på varandras svar (om du sparat den inställningen att eleverna får göra inlägg och kommentera). T.ex. kan du lägga in en video och be eleverna att svara på en fråga om filmen eller skicka en artikel och be dem skriva ett stycke som svar.

– Flytta inlägg: Om du t.ex. vill att eleverna ska komma ihåg ett äldre inlägg så kan du flytta det och lägga det högre upp i flödet.

– Långsiktiga projekt: När du skapar ett långsiktigt projekt med eleverna så får du snart möjligheten att skapa uppgifter som inte har ett förfallodatum.

– Bifoga ett Google formulär från Drive: Du kommer snart att kunna bifoga ett Google formulär från Drive till ett meddelande eller en uppgift och få en länk i Classroom för att enkelt visa svaren.

Som ni ser så sker det hela tiden uppdateringar i Googles appar och många av de uppdateringarna som görs är baserade på önskemål från lärare som använder GAFE runt om i världen. Har ni synpunkter på eller önskemål om funktioner i Classroom, maila oss era synpunkter/önskemål med en beskrivning så ska vi föra det vidare till Google.

Läs mer: http://techcrunch.com/2015/08/24/google-classroom-gets-an-update-ahead-of-new-school-year/