Erfarenheter av flippat klassrum

Daniel Barker är lärare i matematik och fysik och berättar om sina erfarenheter av att använda metoden ”flipped classroom”. Han skräddarsyr genomgångar och lägger ut dem på nätet för sina elever. Han tycker att eleverna ska vara i centrum i klassrummet och inte han som lärare.

Daniel Barkers föreläsning är en av flera föreläsningar som ingår i en serie föreläsningar från konferensen ”It och digital pedagogik i skolan”. Konferensen handlade om hur kommuner och skolor arbetar med den digitala förflyttningen och hur den digitala tekniken med nätbaserade tjänster påverkar skolan. Dessutom diskuterades hur man gör för att en tekniksatsning inte enbart stannar vid inköpet av de nya produkterna utan istället leder till ett mervärde i lärandet och undervisningen.

Filmklippet med Daniel Barker är mycket intressant och ger många tankar kring möjligheter, men också fallgropar med flippat klassrum. Han förklarar utförligt vinsterna med flippat klassrum, framförallt elevernas vinster, d.v.s. hur han lyckats förmedla sina kunskaper på ett sätt som gett ett större mervärde för eleverna i sitt lärande.

IT är sjunde saken att ta hänsyn till vid lektionsplanering. Läs vilka sex som kommer före.

Håkan Fleischer, som är verksam som forskare och föreläsare i Jönköping, har skrivit ett intressant och tänkvärt inlägg på hans företags blogg där han beskriver vikten av att inte glömma bort lärandet i arbetet med eleverna. Han menar på att IT i svensk skola är en fantastisk väg att förverkliga pedagogiska mål, men att IT-frågan måste komma in på rätt sätt och på rätt plats i planeringen av undervisningen. Klicka på ”IT är sjunde saken…” så kommer ni till Håkans blogginlägg,