Källkritik är något som våra elever behöver jobba med fortlöpande Hos Digitala lektioner finns hela 40 stycken lektioner i källkritik för låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet. Alla lektioner är kompletta med allt material som behövs, inklusive lärarinstruktioner och läroplanskoppling. …

Lektioner i Källkritik Läs mer »