Creative Commons

Creative-Commons-Webb

Creative Commons är ett utmärkt verktyg för dig som vill dela med dig av det du skapar och för dig som vill kunna använda material som andra har skapat. Creative Commons uppmuntrar också människor att dela sitt kreativa arbete med andra. Stiftelsen för infrastruktur, .SE, har i samarbete med Creative Commons tagit fram nedanstående film och även denna illustration (se ovan), som hjälper dig att förstå licenserna och kombinationernas innebörd genom att du besvarar frågorna.

Kristina Alexandersson, chef för Internet i skolan (iis) bloggar för Stiftelsen för infrastruktur och har skrivit ett blogginlägg som på ett bra och pedagogiskt sätt förklarar vilka olika licenser det finns.
”Får jag publicera andras foton på min blogg?” Kristina är även ansvarig Webbstjärnanoch de har tagit fram denna infografik (se nedan) som också på ett enkelt sätt förklarar vad som är tillåtet.
Jag hittade en bild, som jag vill använda på min blogg

Enklare spridning av ditt verk!

Om du skapar någonting, till exempel en text, en bild eller ett musikstycke, har du i allmänhet upphovsrätt till det du skapat. Förutsättningen är att det som du skapat har ett visst mått av originalitet och självständighet så att det ”uppnår verkshöjd”, för att låna ett juridiskt uttryck.

Under den förutsättningen ger upphovsrätten dig som skapat verket ensamrätt att bestämma hur verket får användas, hur det får kopieras och spridas. Den som på något sätt vill använda eller sprida verket måste därför ha ditt tillstånd.

Huvuddragen i upphovsrätten är att verket ska skyddas och att annan spridning än din egen är ett undantag som hanteras från fall till fall. Men om du vill att verket ska spridas och att andra ska kunna bearbeta det och skapa egna verk utifrån det kan upphovsrätten, framför allt kravet på tillstånd, bli en bromskloss. Det är för att hantera detta som Creative Commons-licenserna (det finns flera stycken) har skapats.

En Creative Commons-licens är ett enkelt, standardiserat sätt för dig som upphovsman att tala om hur andra får utnyttja, bearbeta och sprida ditt verk, och att de inte behöver be om ditt tillstånd så länge de håller sig inom licensens villkor. Notera gärna att Creative Commons-systemet inte förändrar upphovsrätten på något sätt, tvärtom utgår licenserna från upphovsrätten.

Villkor för licenserna

Att använda Creative Commons-licenser är relativt enkelt. Det finns sex olika licenser som bygger på fyra villkor. När du licensierar ditt verk under Creative Commons behöver du börja med att välja på vilka villkor du vill sprida verket. De fyra villkoren är:

 1. Erkännande: Alla CC-licenser har villkoret Erkännande, vilket innebär att de som använder ditt verk måste ange att du är upphovsman och göra det på det sätt som du önskar. Erkännandet får inte ske på ett sådant sätt att det ser ut som att du stödjer den verksamhet som använder ditt verk.
 2. Icke kommersiell: Du låter andra kopiera och sprida ditt verk för alla icke kommersiella syften, det vill säga att ingen får ta betalt för verket.
 3. Inga bearbetningar: Du låter andra kopiera och sprida ditt verk, men bara i originalutförande. De som använder verket får inte förändra det.
 4. Dela lika (med samma villkor): Du låter andra bearbeta ditt verk och sprida det bearbetade verket vidare, men bara under förutsättning att de i sin tur licensierar sitt bearbetade verk under samma CC-licens som du har valt.

När du har bestämt vilka av dessa licensvillkor du vill tillämpa på ditt verk väljer du lämplig Creative Commons-licens.

Sex olika licenser

De sex olika Creative Commons licenserna innebär i korthet:

 1. Creative Commons Erkännande kan förkortas CC (by) med en länk till licenstexten Licensen CC (by).
  Licensen innebär: att du tillåter andra att kopiera, bearbeta, sprida och framföra ditt verk utan att fråga dig först så länge som de anger dig som upphovsman.
 2. Creative Commons Erkännande, icke kommersiell kan förkortas CC (by, nc) med en länk till licenstexten.
  Licensen innebär: att du tillåter andra använda, sprida och bearbeta ditt verk, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verket i kommersiella sammanhang.
 3. Creative Commons erkännande, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nd) med en länk till licenstexten.
  Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig först, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman med de får inte bearbeta verket.
 4. Creative Commons erkännande, ickekommersiell, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nc, nd) med en länk till licenstexten.
  Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig först, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verket i kommersiella sammanhang samt att de inte får bearbeta verket.
 5. Creative Commons erkännande, dela lika (på samma villkor) kan förkortas CC (by, sa) med en länk till licenstexten.
  Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta det utan att fråga dig om lov först men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman. Om de bearbetar ditt verk och skapar ett nytt verk så måste de uppge att det är en bearbetning av ditt verk samt sprida det på samma villkor, under samma CC-licens.
 6. Creative Commons erkännande, ickekommersiell, dela lika (på samma villkor) kan förkortas CC (by, nc, sa) med en länk till licenstexten.
  Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta ditt verk utan att fråga dig om lov först men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman. De får inte heller använda verket i kommersiella sammanhang och om de bearbetar ditt verk och skapar ett nytt verk så måste de berätta att det är en bearbetning av ditt verk samt sprida det på samma villkor, under samma CC-licens. (All information hämtad från www.iis.se)