Lyckas med digitala verktyg i skolan

lyckas-med-digitala-verktyg-i-skolan-pedagogik-struktur-och-ledarskap
Hämtad från www.adlibris.com

I tisdags var vi på en föreläsning med John Steinberg där han föreläste utifrån hans bok ”Lyckas med digitala verktyg i skolan”
Föreläsningen handlade om undervisningskvalitet; Vad är pedagogen uppdrag? Vad är en bra undervisning och på vilka sätt kan digitala verktyg bidra till elevernas utveckling? Steinberg utgick mycket från sin bok och den mest centrala frågan i Steinbergs bok är hur vi kan dra fördel av den nya tekniken för att höja effekten av det vi gör i undervisningen. Han är intressant att lyssna på och förmedlar de hur viktiga digitala verktygen är på ett bra och förståeligt sätt.

Andra frågor som Steinberg diskuterar i boken ”Lyckas med digitala verktyg i skolan” är:

  • Vilka är projektarbetets fördelar, nackdelar, struktur, kvalitet och sex spelregler?
  • Hur skapar pedagogen ”Digital flow” – det optimala tillståndet för lärande?
  • Vilken betydelse har lärarrollen när man använder digitala verktyg?

Sagt om boken
I boken visar John Steinberg hur man kan arbeta framgångsrikt med datorer, surfplattor och mobiler samt hur man undviker en del av de fallgropar som finns. Här finns resonemang om hur man kan strukturera lektioner och uppgifter, organisera fortbildning inom området och hur man som lärare kan leda det digitala arbetet i klassrummet. Bokens fokus ligger på pedagogik och didaktik snarare än på specifika tekniska lösningar.
Adlibris

”Framställningen är kortfattad men ändå tillräckligt utförlig och boken bör vara till stor hjälp både vid utbildning och vid fortbildning av skolpersonal. Det finns motsvarande böcker med ungefär samma innehåll men detta är enligt min uppfattning en av de bättre och den förtjänar att studeras och diskuteras av alla som är involverade i skolutveckling av olika slag.”
Ulf Viklund, Bibliotekstjänst, häftepos 1410103