TEDEd & Khan Academy

Salman Khan är grundaren till webbsidan Khan Academy som sprids snabbt världen över. Khan Academy är en webbsida med syfte att lära ut kunskaper gratis genom Youtube-klipp. Khan Academy erbjuder serier av noggranna och strukturerade pedagogiska filmer som erbjuder hela kursplaner i matematik och i andra ämnen. Salman Khan visar på möjligheterna och styrkorna i interaktiva övningar och uppmanar pedagoger att ibland frångå den traditionella klassrumsundervisningen till en mer interaktiv klassrumsundervisning som t.ex. ”Flippat klassrum”. Flippat klassrum kan ge eleverna videoföreläsningar att titta på hemma för att sedan arbeta med ”läxorna” på lektionen där pedagogen kan hjälpa till. Nedan finns ett Youtube-klipp där Salman Khan berättar om hur och varför han skapade Khan Academy. Klippet finns på en webbsida som heter TedEd och där finns massor av andra bra klipp som man kan visa i undervisningen. På webbsidan TEDEd kan ni pedagoger själva skapa ett konto och lägga upp era filmer som andra pedagoger kan ta del av och använda i sin undervisning.

http://ed.ted.com/lessons/let-s-use-video-to-reinvent-education-salman-khan