Skolklasser i årskurs 4 och 5 erbjuds båttur till Mjölnareholmen för att få uppleva öns spännande historia och öka kunskaperna om världsarvet. Eleverna deltar i en kreativ workshop tillsammans med skådespelare, bildpedagog och dramapedagog. Utflykter sker vecka 36-37 och är …

Starta terminen med en spännande utflykt! Läs mer »