Första live-sändningen i Periscope

Igår gjorde jag min första livesändning i Periscope när jag pratade om podcasting i klass NA1AD på Ehrensvärdska gymnasiet. Det var intressant och lite spännande måste jag medge och kul! Med tanke på att det var första gången jag live-sände så gick det rätt bra och min tanke och förhoppning är att jag ska göra fler live-sändningar. Dessa filmer kommer också att sparas så att eleverna och lärarna kan kolla på filmerna i efterhand. Här nedan är flimen och den är i oredigerad form. Periscope diskuteras flitigt i olika sociala medier om hur verktyget används i negativa situationer och jag vill visa att det finns positiva funktioner också. Jag valde att endast visa mig själv eftersom annars måste jag be eleverna om lov att få filma dem. Är eleverna över 18år så bestämmer de själva annars måste man ha vårdnadshavares tillstånd för att få filma dem. Jag tycker man ska vara restriktiv med att filma sina elever och väga för- och nackdelar inför varje situation samt fundera på vilket syfte man har med projektet och till vilka riktar man sig mot. I sådana  sammanhang som jag filmade igår så tror jag att periscope kan vara till stor nytta. En av fördelar är att man som elev kan följa genomgången hemifrån om man skulle vara sjuk. Det öppnar för nya möjligheter och jag tycker det skulle vara kul om vi kunde få till ett projekt med webb-tv tillsammans med lärare och elever och visa på ännu fler möjligheter med verktyget.

Sara Bruun och Patricia Diaz är två andra lärare som har använt periscope i undervisningen och klickar ni på länkarna så kan ni läsa vad de skriver om Periscope.
Sara Bruun
Patricia Diaz

Sara Bruun diskuterade appen tillsammans med sina elever och ville få feedback från eleverna vad de anser om appen, Resultatet från utvärderingen ser diu nedan via länkarna.

Vilka fördelar respektive nackdelar kan ni se med appen Periscope? – lektion 1

Vilka fördelar respektive nackedelar kan ni se med appen Periscope? – lektion 2

Google migrering

I Google finns det möjlighet att flytta filer mellan olika Google-konton genom att göra en migrering mellan t.ex. sitt privata google-konto och ett konto i Google Apps For Education (GAFE). För elever som slutar och tar studentexamen eller lärare som ska börja arbeta i GAFE är detta ett bra sätt att få med sina filer från ett annat google-konto. I Youtube-klippet nedan visas instruktionerna för hur man går tillväga för att göra en migrering.

TEDEd & Khan Academy

Salman Khan är grundaren till webbsidan Khan Academy som sprids snabbt världen över. Khan Academy är en webbsida med syfte att lära ut kunskaper gratis genom Youtube-klipp. Khan Academy erbjuder serier av noggranna och strukturerade pedagogiska filmer som erbjuder hela kursplaner i matematik och i andra ämnen. Salman Khan visar på möjligheterna och styrkorna i interaktiva övningar och uppmanar pedagoger att ibland frångå den traditionella klassrumsundervisningen till en mer interaktiv klassrumsundervisning som t.ex. ”Flippat klassrum”. Flippat klassrum kan ge eleverna videoföreläsningar att titta på hemma för att sedan arbeta med ”läxorna” på lektionen där pedagogen kan hjälpa till. Nedan finns ett Youtube-klipp där Salman Khan berättar om hur och varför han skapade Khan Academy. Klippet finns på en webbsida som heter TedEd och där finns massor av andra bra klipp som man kan visa i undervisningen. På webbsidan TEDEd kan ni pedagoger själva skapa ett konto och lägga upp era filmer som andra pedagoger kan ta del av och använda i sin undervisning.

http://ed.ted.com/lessons/let-s-use-video-to-reinvent-education-salman-khan